ตรัง ทหารสำรวจความเสียหายจากพายุ

จิตอาสากองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์  อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  ออกสำรวจความเสียหายจากลมพายุพัดสร้างความเสียหายให้กับสำนักปฏิบัติธรรม โดยการขนย้ายสิ่งของ และเตรียมร่วมกับชาวบ้านในรื้อหลังคาที่พังออกแล้งซ่อมแซมใหม่

พ.อ.เฉลิมพล   เทโหปการ  ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์  สั่งการให้ ร.อ.นิพล   สุขศรีราช  นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน  นำทหารจิตอาสา ออกสำรวจความเสียหายที่สำนักปฏิบัติธรรม วัดป่ามหาญาณ หมู่ที่ 5 ตำบลนาท่ามเหนือ  อำเภอเมืองตรัง  หลังจากที่ได้รับความเสียหายจากลมพายุพัดผ่านต้นไม้หักโค่นทับหลังคาศาลาได้รับความเสียหาย ทั้งนี้สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ หมู่ที่ 5 ได้ร้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยทหาร ให้ช่วยเหลือโดยการช่วยขนย้ายและเคลียร์พื้นที่ภายในศาลา ที่พังเสียหาย เมื่อช่วงกลางดึกของวันที่ 3 ได้เกิดลมพายุหมุนพัดอย่างรุนแรง ทำให้พัดต้นไม้ขนาดใหญ่ หักครึ่งต้น ล้มทับหลังคาศาลา ได้รับความเสียหาย  ซึ่งทางสำนักปฏิบัติธรรม ไม่มีกำลังคนที่จะเข้าเคลียร์พื้นที่จึงได้ร้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยทหาร ในวันนี้ทางจิตอาสากองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์  ได้สำรวจ และเคลื่อนย้ายโต๊ะม้าหินออกบางส่วนก่อน  และในวันที่ 10 สิ่งหาคมที่จะถึงนี้จะร่วมกับชาวล้านและผู้นำชุมชนในพื้นที่ ทำการรื้อโครงหลังคาออกทั้งหมดและจะทำการก่อสร้างขึ้นมาทดแทนของเดิมที่พังเสียหาย  สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรื้อถอนและก่อสร้างใหม่นั้นนั้นทางวัดจะร่วมกับประชาชนช่วยกันออกทุนทรัพย์ เนื่องจากสำนักปฏิบัติธรรมนั้นยังไม่ได้เป็นวัดจึงไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากสำนักงานพุทธศาสนา แต่อย่างใด จึงต้องร่วมด้วยช่วยกันบริจาคในการซ่อมแซมปรับปรุงใหม่