กรมป่าไม้ ร่วมกับ สมาคมวิศวะฮินดูปาริชาด (ประเทศไทย) จัดงาน “พิธีคเณศจตุรถี” และโครงการ “รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น
กรมป่าไม้ ร่วมกับ สมาคมวิศวะฮินดูปาริชาด (ประเทศไทย) จัดงาน “พิธีคเณศจตุรถี” และโครงการ “รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น

ชาวฮินดูถือว่า วันคเณศจตุรถี เป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ในการบูชาองค์พระพิฆเนศ โดยเชื่อกันว่าในระหว่างนี้ องค์พระพิฆเนศจะเสด็จลงมาสู่โลกมนุษย์เป็นเวลา 21 วัน 🍀เพื่อประทานพรอันประเสริฐสูงสุดแก่ผู้ที่ศรัทธาเลื่อมใสในพระองค์ท่าน ชาวฮินดูจะทำพิธีในบ้านของตัวเองและในเทวาลัย เป็นเวลา 3,5,7,10,21 วัน ตามแต่สะดวก  🎐ปัจจุบันในส่วนของประเทศอินเดีย ชาวฮินดูจะนิยมประกอบพิธีทั้งสิน 10 วัน

 

พิธีคเณศจตุรถี

แผนที่จัดงาน วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2563

สำหรับในเดือนสิงหาคมนี้ตรงกับวันประสูติขององค์พระพิฒเนศวรมหาเทพ แห่งความสำเร็จทั้งปวง ทางสมาคมวิศวะฮินดูปาริชาด (ประเทศไทย) ได้จัดงานโครงการ “รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น และหลังจากนั้นจะมีการบูชาองค์พระพิฆเนศวร และนำองค์ลงสู่ อ่างเก็บน้ำสำนักห้วยไม้เต็ง จังหวัดราชบุรี
วันที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา09.00-20.00 น. เปิดให้สักการะบูชาองค์พระพิฆเนศวร หน้าตัก 2 เมตร ณ โรงแรม ดราก้อนฮิลล์
วันที่ 30 สิงหาคม 2563
-07.00-09.00น. สวดบวงสรวงองค์พระพิฆเนศวร ณ โรงแรมดราก้อนฮิลล์
-13.00-13.30 น. เคลื่อนองค์พระพิฆเนศวรไปยังแปลงปลูกป่า ระยะทาง 5 กิโลเมตร
-14.00-14.30 น. พิธีเปิด ปลูกกล้าไม้ 6,000 ต้น/แจกถุงยังชีพ /แจกทุนการศึกษาให้กับนักเรียน/ทานอาหารร่วมกันบริเวณแปลงปลูกป่า
-16.00 น. นำองค์พระพิฆเนศวร ลงสู่อ่างเก็บน้ำสำนักไม้เต็ง
จึงขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธา และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีดังกล่าว ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
* งานพิธีจะจัดอยู่ฝั่งด้านดงสน เขตติดต่ออำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี *