ผู้ว่าฯ สุพรรณบุรี ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี 2563 รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย”

วันนี้ ( 7 ส.ค. 2563) เวลา 08.00 น. ณ อาคารศาลแขวงสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมเป็นเกียรติในงาน “เทิดพระเกียรติ วันรพี 63”

โดยนายพรเทพ โรจนวิภาต ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วย หัวหน้าศาลแขวงสุพรรณบุรี หัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ข้าราชการ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมประกอบพิธีทางศาสนา และพิธีวางพวงมาลาหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงได้รับการยกย่องให้เป็น “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” ซึ่งพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยอันเป็นประโยชน์ใหญ่ยิ่งแก่ประเทศชาติเป็นอเนกประการ

ทั้งนี้ วันที่ 7 สิงหาคมของทุกปี เป็น “วันรพี” และเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ แสดงออกถึงความจงรักภักดี และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ที่ทรงมีต่อส่วนราชการอันเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม และวงการกฎหมายไทย