บทความ-”ครูปลา”ทุ่มเทพัฒนาศูนย์เด็กเตาปูนสภาพโทรมจนน่าอยู่

การเป็นครู การเป็นผู้ดูแล หรือการรับหน้าที่ เพื่อรับผิดชอบบุกเบิกสถานศึกษา เป็นสิ่งที่ครูหลายคนหวั่นใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าต้องเข้าไปรับผิดชอบดูแลโรงเรียนที่ห่างไกล กันดาร หรือโรงเรียนที่รอการพัฒนา ดั่งเช่น “ครูปลา” ชื่อของครูที่เด็กๆ เรียกกันอย่างคุ้นเคย ครูปลา  หรือ   นางสาว นงคราญ. สุกระมณี  ผู้ที่รับผิดชอบดูแล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลชุมชนเตาปูน  อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี. ครูปลาเธอได้เล่าให้ฟังถึงเรื่องราวในการที่เธอต้องเข้ามาดูแลศูนย์ฯแห่งนี้  ว่า  ปกติแล้ว  เธอก็รับผิดชอบดูแลงานด้านเอกสาร การเบิกจ่ายต่างๆของส่วนการศึกษาอยู่แล้ว   เมื่อเธอทราบว่า   เธอได้รับมอบหมายให้มาดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลชุมชนเตาปูน  สัมผัสในความคิดแรก  เธอรู้สึกได้ว่าเธอแทบอยากจะร้องไห้ เพราะเธอทราบมาก่อนแล้วว่า  ชุมชนแห่งนี้ เป็นชุมชนแออัด  เรียกได้ว่าคล้ายกับสลัม  ที่เต็มไปด้วยปัญหาทางสังคม  แต่เธอก็ต้องรับหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย  พื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลชุมชนเตาปูน   เป็นพื้นที่แออัดคับแคบ   พื้นเฉอะแฉะ  ต้นไม้ต้นหญ้ารกเลอะเทอะ   ต้องมีการพัฒนาปรับปรุงสถานที่กันอย่างมาก  และเด็กที่ถูกส่งมาเรียนก็ล้วนเป็นเด็กที่ผู้ปกครองมีปัญหา  บ้างติดยาเสพติดทิ้งลูกหลานไว้ให้ปู่ย่าตายายดูแล  บ้างก็มีพ่อแม่ที่ถูกจองจำ  เด็กจึงต้องอาศัยอยู่กับลุงป้าน้าอา   มิหนำซ้ำยังต้องอดมื้อกินมื้อ  ลำบากยากจน  แต่ครูปลาเธอก็ยังมีความพยายามที่จะพัฒนา

ช่วงแรกของปีการศึกษามีเด็กมาเรียนเพียงแค่ 4 คน บางวันนักเรียนก็หายไปไม่มาเรียน บางวันก็หยุดเรียนไปโดยไม่ทราบสาเหตุ  เด็กบางคนถูกส่งมาเรียนแล้วก็ปีนรั้วหนีกลับบ้าน  และบางวันมีเด็กที่เรียนเพียงแค่หนึ่งคนช่วงเวลานั้นเธอเกิดความรู้สึกว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้คงจะต้องถูกปิดตัวไปในไม่ช้า. แต่แล้วโชคยังเข้าข้างยังมองเห็นว่าการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญยิ่งสำหรับเด็กและเยาวชน ส่วนราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้มีการส่งเสริมมีทุนทรัพย์เพื่อพัฒนาปรับปรุงสถานที่มาให้  พร้อมกันนั้น ก็ยังมีโครงการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือ กสศ. เข้ามาให้การดูแลสนับสนุนด้วยงบประมาณ

นอกเหนือจากนั้น บางส่วนครูปลาก็ยังนำทุนทรัพย์ส่วนตัว  มาตกแต่งปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลชุมชนเตาปูน  ให้สะดวก  สะอาด  สวยงามน่าอยู่น่าเรียน  ศูนย์ฯจึงถูกฟื้นขึ้นมาด้วยการดูแลของครูประจำศูนย์ฯพร้อมทั้งแม่บ้านอีก 1 คน  ได้ทุ่มเททั้งกายและใจให้กับการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กเทศบาลเตาปูน   ระยะเวลาเพียงไม่นาน  จากมุมมองของชุมชนที่เต็มไปด้วยสารพัดปัญหา  วิถีชีวิตที่แออัดจนหลายคนไม่อยากย่างกรายเข้ามา   แต่ ณ ปัจจุบันนี้   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลชุมชนเตาปูน   กลับกลายมาเป็นสถานศึกษาที่น่ารัก  อบอุ่น   มีทัศนียภาพที่สวยงาม  น่าอยู่   ทำให้เด็กๆอยากเข้ามาเรียนและบุคคลภายนอกก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า   เมื่อเปรียบเทียบกันระหว่างชุมชนกับศูนย์ฯแห่งนี้  เป็นโลกที่เปลี่ยนไป   ครูปลา  เธอบอกจากความรู้สึกของเธอว่า จากสัมผัสแรกที่ไม่อยากเข้ามามีส่วนดูแล แต่ ณ ปัจจุบัน   ทุกวันนี้เธอรู้สึกว่าอยากเข้ามาพบกับเด็กๆที่นี่ทุกวัน อย่างไรก็ดี  ดร.เบญจวรรณ เปรมประยูร  นายกเทศบาลเมืองกาญจนบุรี  ยังเป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนด้วยดีมาโดยตลอด.

วารุณี  สุวรรณจิตต์/เรียบเรียง