สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีทำบุญ ครบรอบ 25 ปี เสริมความเป็นสิริมงคล มุ่งพัฒนาเป็นสื่อยุคโซเชียลมีเดีย เพื่อประชาชน

ที่สถานีวิทยุกระจายแห่งประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรี นางอรวิน บุตรวงศ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยหัวหน้า ข้าราชการ นายช่างไฟฟ้า พนักงาน เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี

ร่วมกันจัดพิธีทำบุญครบรอบ 25 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 13 กันยายนของทุกปี เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีหน่วยงานราชการ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมพิธีทำบุญ

          โดยนางอรวิน บุตรวงศ์ ได้กล่าวว่า ในปีนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เน้นการจัดทำบุญครบรอบ 25 ปี แบบพอเพียง โดยนิมนต์พระ จำนวน 5 รูป มาประกอบพิธีสงฆ์ และรับการถวายอาหารเพล พร้อมชุดสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์

 

สำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นสถานีฯ ในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี กรมประชาสัมพันธ์ มีเนื้อที่ประมาณ 7 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ส่งกระจายเสียงด้วยระบบ เอฟ.เอ็ม. ความถี่ 102.25 เมกะเฮิร์ต มีรัศมีการรับฟังประมาณ 100 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง อุทัยธานี และบางส่วนของจังหวัดปทุมธานี ราชบุรี และจังหวัดนครปฐม โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2538