อพท.7 นำคณะสื่อมวลชนจากชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว ลงพื้นที่ จ. จังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานพื้นที่พิเศษ7 โดย ดร.สมจินต์ ชาญกระบี่ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ7 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ อพท.7 ร่วมกับงานประชาสัมพันธ์ อพท.โดยนางสาวมัธนา เมนแก หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ นำคณะสื่อมวลชนจากชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว ลงพื้นที่ทำกิจกรรม “เยือนถิ่นสุพรรณ เมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรี”

 ที่ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิต และจิตวิญญาณชาวนาไทย หรือนาเฮียใช้ /คุ้มขุนแผน และศูนย์เรียนรู้การเกษตรเชิงท่องเที่ยว บ้านดงเย็น

 ซึ่งเป็นการสัมผัสกลิ่นอายบรรยากาศเมืองดนตรีตามเส้นทางท่องเที่ยวเมืองดนตรีสุพรรณบุรี ที่มีร่องรอยบอกเล่าเรื่องราวดนตรีจากอดีตสู่ปัจจุบัน  และเพื่อเป็นการตอกหมุดย้ำแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของจังหวัดสุพรรณบุรี ในการเสนอชื่อเข้าเป็นเครือข่ายสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ (Creative Cities Network)ทางด้านดนตรีของ ยูเนสโก

          ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลงพื้นบ้าน-อีแซว) ปี 2539