ตรัง ปล่อยผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ

เรือนจำจังหวัดตรัง  ปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชาชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

ที่เรือนจำจังหวัดตรัง   นายเสวียง  แก้วทอง  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดตรัง  เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ โดยทรงพระราชดำริเห็นว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อเป็นการแสดงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมควรพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์  เพื่อเปิดโอกาสให้ได้กลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดีอันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประชาชาติสืบไป  เพื่อเป็นการรองรับการปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษในครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระราชทานโครงการ “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์” ให้ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับการปล่อยตัวทุกคนที่เข้ารับการอบรม

สำหรับเรือนจำจังหวัดตรัง  มีผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับการปล่อยตัวครั้งแรก จำนวน 159 คน ครั้งที่สอง จำนวน 136 คน รวมผู้ที่ได้รับการอภัยโทษ จำนวน 295 คน ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในคดีทั่วไป ให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวไป ตามมาตรา 5(1) ผู้ต้องโทษกักขัง มาตรา 6(1) ผู้ต้องโทษจำคุก ไม่ว่ากรณีความผิดคดีเดียวหรือหลายคดี ซึ่งมีโทษจำคุกตามกำหนดโทษที่จะต้องได้รับต่อไปเหลืออยู่ไม่เกิน 1 ปี และมาตรา 6(2)(ช) เป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นเยี่ยมและไม่ว่าในกรณีความผิดคดีเดียวหรือหลายคดี ซึ่งมีโทษจำคุกตามกำหนดโทษที่จะต้องได้รับต่อไป เหลือยู่ไม่เกินสองปี  ผ่านการอบรมโครงการ “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์” การปล่อยตัวนั้นได้มี พ่อ แม่ พี่น้องและญาติมารอรับที่บริเวณหน้าเรือนจำจังหวัดตรัง ด้วยความดีใจที่บุตรหลานได้รับพระราชทานอภัยโทษในครั้ง และต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระเมตรตาต่อพสกนิกรถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ที่หลงกระทำผิดก็ตาม