ราชบุรี ศูนย์ตอบโต้ภัยพิบัติจังหวัดราชบุรี ร่วมกับ สำนักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพฯ พร้อมวิทยากร ฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับโรงเรียนหินสี

ราชบุรี ศูนย์ตอบโต้ภัยพิบัติจังหวัดราชบุรี ร่วมกับ สำนักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพฯ พร้อมวิทยากร ฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับโรงเรียนหินสี

วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563 ศูนย์ตอบโต้ภัยพิบัติจังหวัดราชบุรี พร้อมวิทยากร สำนักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพฯ จำนวน 10 ท่าน ดำเนินการฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ณ โรงเรียนหินสี โรงเรียนหินสี(สาขาบ้านคา) และโรงเรียนไทรงาม มีผู้บริหารท้องถิ่น ท่านนายก อบต. ตำบลยางหัก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 เข้าร่วมสังเกตการณ์ ในการฝึกซ้อมแผนครั้งนี้ เวลา 9.00 น. มีการสอนวิธีใช้ถังดับเพลิง และการบำรุงรักษาถังดับเพลิงให้มีประสิทธิภาพ พร้อมที่จะใช้งานได้ตลอด สอนวิธีการดับไฟที่ถังแก๊ส เวลาเกิดเพลิงไหม้

ต่อมาเวลา 13.00 น ได้ซ้อมแผนอพยพเวลาเกิดเพลิงไหม้ ภายในโรงเรียน และแจ้งเหตุให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ เวลาเกิดเหตุ 16.00 น พิธีปิดการอบรมและการซ้อมแผน