รมว.ทส.ตรวจติดตามงานขุดเจาะและพัฒนาบ่อน้ำบาดาล พื้นที่สุพรรณบุรี

 ที่โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี  นายวราวุธ  ศิลปอาชา รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายอุดม โปร่งฟ้า ที่ปรึกษา รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแลด้อม พร้อมคณะเดินทางตรวจติดตามงานขุดเจาะและพัฒนาบ่อน้ำบาดาล โดยมีนายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รอง ผวจ.สุพรรณบุรี นายบุญชู จันทร์สุวรรณนายก อบจ.สุพรรณบุรี นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ
ทั้งนี้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้จัดทำโครงการศึกษาพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน(โครงการต่อยอด) จำนวน 46 แห่งทั่วประเทศ ในส่วนของสำนักทรัพยากรน้ำบาดเขต 2 สุพรรณบุรี มีจำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี โรงเรียนสุพรรณภูมิ อ.เมืองสุพรรณบุรี วัดลาดหอย ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร อ.เมืองสุพรรณบุรี เทศบาลเมืองสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี และเทศบาลตำบลบ่อกรุ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
นายวราวุธ กล่าวว่า โครงการศึกษาพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนเป็นอีกหนึ่งโครงการที่รัฐบาล ได้มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล บูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารจัดการน้ำ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเร่งศึกษาและพัฒนานวัตกรรมด้านน้ำบาดาล  และเพิ่มความมั่นคงด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลได้มากขึ้น ทรัพยากรน้ำบาดาลจึงมีแนวคิดที่จะต่อยอดการนำน้ำบาดาลมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ  เพื่อที่จะช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆ และเป็นการเพิ่มความมั่นคงด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างยั่งยืนต่อไป