สสจ.กาญจน์เตรียมพร้อมรับการระบาดโควิด 19 รอบสอง

นายแพทย์สาธารณสุขกาญจน์  เตรียมพร้อมรับการระบาดของไวรัสโควิด 19 รอบสอง  พร้อมมีมาตรการรองรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ

วันที่ 30 กันยายน 2563 ที่ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ คณะทำงานระบบบัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC) จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอก 2  และมาตรการรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศ