มูลนิธิหลวงพ่อรวยขอเชิญร่วมพิธียกรูปหล่อหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก ขนาดหนตัก7เมตร สูง 9 เมตร

. มณฑลพิธีมูลนิธิหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก  .ดอนหญ้านาง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม .. 2563

เวลา07.19. สาธุร่วมปิดทองและห่มผ้า รูปหล่อหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก

เวลา09.19. พิธีบวงสรวงเทพไท้เทวา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์

เวลา10.09. พิธีทักษิณานุปทาน อุทิศถวาย พระมงคลสิทธาจารย์

เวลา10.49. พิธียกรูปหล่อหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก โดยมี มรว.จิราคม กิติยากร เป็นประธานในพิธีฯ

เวล11.19.ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

เวลา 12.19 . สาธุชนรับประทานอาหารร่วมกัน

เสร็จพิธี