ธอส. เพิ่มช่องทางให้บริการ เปิดสาขานครชัยศรี จ.นครปฐมสาขา 4

เมื่อเวลา 13.29 น.วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธี เปิดธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขานครชัยศรี ซึ่งเป็นสาขาที่ 4 ของจังหวัดนครปฐม ตั้งอยู่บน ถนนนครชัยศรี ตรงข้ามโรงงานน้ำมันพืช เลขที่ 79/8 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยมี นางสาวฐิติรัชต์ แสงสีทอง เป็นผู้จัดการสาขา

ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) เปิดให้บริการสาขานครชัยศรี จ.นครปฐม ให้บริการธุรกรรมทางการเงินครบวงจร ทั้งสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 40 ปี รับฝาก-ถอนเงิน เปิดบัญชีใหม่ จำหน่ายสลากออมทรัพย์ ธอส. รับชำระหนี้เงินกู้ รับชำระค่าสาธารณูปโภค สมัครใช้บริการ Mobile Application : GHB ALL รวมถึงการให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าของธนาคารที่ยังคงได้รับผลกระทบ จากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 8.30–15.30 น. ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าประชาชนที่ต้องการเข้าถึงบริการหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่าง ๆ ของ ธอส. สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ธนาคารบ้านของคนไทยที่มีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” จึงเพิ่มช่องทางการให้บริการสำหรับลูกค้าที่ยังคง มีความต้องการทำธุรกรรมหรือพบกับเจ้าหน้าที่ธนาคารในที่ทำการสาขา โดยได้ทำพิธีเปิด “สาขานครชัยศรี” จ.นครปฐม อย่างเป็นทางการ
วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

สำหรับผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้าน ปัจจุบันธนาคารยังคงจัดทำผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าทุกกลุ่ม อาทิ “สินเชื่อ D Plus ปี 2563” อัตราดอกเบี้ยปีแรกคงที่ 2.34% ต่อปี ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 3.25% ต่อปี เดือนที่ 25-36 อัตราดอกเบี้ย MRR –2.70 ต่อปี(ปัจจุบัน MRR ธอส.เท่ากับ 6.150% ต่อปี) พิเศษ!! เดือนที่ 37-42 อัตราดอกเบี้ย 0%ต่อปี วงเงินกู้ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ให้กู้เพื่อซื้อบ้านหรือห้องชุด ผ่อนได้นานสูงสุด 40 ปี ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 “โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2563” ให้กู้สำหรับข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ชื่อเรียกอย่างอื่น และลูกจ้างประจำ เป็นต้น กรณีวงเงินกู้ที่ไม่เกิน 2 ล้านบาท ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 2.35% ต่อปี ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย 2.95% ต่อปี ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย MRR-2.40% ต่อปี และปีที่ 4 อัตราดอกเบี้ย MRR-1.75% ต่อปี ให้กู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ไถ่ถอนจำนอง ต่อเติม ซ่อมแซม ชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย และซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย ผ่อนได้นานสูงสุด 40 ปี ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563

ทั้งนี้ “สาขานครชัยศรี” จ.นครปฐม เปิดให้บริการลูกค้าประชาชนในวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 8.30–15.30 น.โดยปัจจุบัน ธอส. ถือเป็นผู้นำในตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัย ด้วยสินเชื่อ คงค้างคิดเป็น 1 ใน 3 ของยอดสินเชื่อคงค้างทั้งระบบสถาบันการเงิน ล่าสุด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ธนาคารสามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ได้แล้ว 156,650 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ธนาคารมียอดสินเชื่อคงค้างรวมทั้งสิ้น 1,273,401 ล้านบาท สินทรัพย์รวม 1,351,107 ล้านบาท และเงินฝากรวม 1,110,418 ล้านบาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โทร 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th และ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือแวะมาพูดคุยกับ นางสาวฐิติรัชต์ แสงสีทอง เป็นผู้จัดการ ธอส.สาขา สาขานครชัยศรี ปลดพนักงาน ได้ด้วยตนเองทุกวันเวลาทำการ…