จังหวัดสุพรรณบุรี นักท่องเที่ยวได้แห่ชมความงามของน้ำตกพุม่วง อำเภออู่ทอง

นักท่องเที่ยวได้แห่ชมความงามของน้ำตกพุม่วง  ภายใน วนอุทยานพุม่วง อยู่ในพื้นที่  หมู่ที่ 15 ตำบลจระเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  ภายหลังจากที่มีฝนตกติดต่อมาหลายวัน  จนทำให้ปริมาณน้ำสะสมเกิดเป็นน้ำตกให้ชาวอู่ทอง  ได้ชื่นชมความสวยงามตามธรรมชาติหลังจากที่ห่างหายไปกว่า 20 ปี

ซึ่งน้ำตกพุม่วงแห่งนี้ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาตะโกปิดทองและป่าเขาเพชรน้อย มีเนื้อที่ประมาณ 1,725 ไร่ โดยกรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อปี  2527 โดยพื้นที่รอบข้างมีโบราณสถาน ได้แก่คอกช้างดิน  โบราณสถานฐานศิลาแลง เป็นศิลปะสมัยทวารวดี อายุราวพุทธศตวรรษที่ 11-12 สันนิษฐานว่าเป็นฐานวิหารวัดร้างหรือสถานที่ประกอบพิธีบวงสรวงคล้องช้างป่า  ซึ่งในอดีต เมื่อ 20-30 ปีก่อนน้ำตกแห่งนี้  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของจังหวัดสุพรรณบุรี ที่วัยรุ่นยุคนั้นต้องมาเพื่อถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเพราะอยู่ใกล้เมือง และมีความสวยงามมาก  แต่ต่อมา ปัญหาภัยแล้ง ฝนตกไม่ถูกต้องตามฤดูกาล  ทำให้น้ำตกไม่มีน้ำไหลลงมาจนสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ถูกลบลืมไปจากความทรงจำ  กระทั่งมีฝนตกต่อเนื่องมาจนมีน้ำตกไหลมาให้ได้ชื่นชมความสวยงาม  ทักท่องเที่ยวที่ทราบข่าวต่างเดินทางมาชื่นชมความงดงามจากธรรมชาติ  ซึ่งน้ำตกแห่งนี้มีทั้งหมด 5 ชั้น  แต่เปิดให้เล่นน้ำได้ที่ชั้น 1 ชั้น 4 และชั้น 5  โดยเฉพาะชั้น 4 จะมีนักท่องเที่ยวมาเล่นน้ำ และชมความงดงามตามธรรมชาติ มากกว่าชั้นใดๆ

สำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากมาชมความงดงามช่วงนี้สามสารถเดินทางจาก อ.อู่ทอง  มาทาง ต.จรเข้สามพันประมาณ 5 กม. จากนั้นเลี้ยวขวา ทางไป อ.บ่อพลอย  เลี้ยวมาประมาณ 500 เมตร  สังเกตทางขวามือ จะมีป้ายทางเข้าวัดเขาถ้ำเสือ  เลี้ยวเข้าไปอีก 1 กม.จะถึงลานจอดรถ  สามารถจอดและเดินเข้าไปอีกเล็กน้อยจะถึงน้ำตกพุม่วง  ได้