ตรัง สนธิกำลังค้นเรือนจำจังหวัดตรัง ป้องปรามและป้องกันยาเสพติด

เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายสนธิกำลังบุกตรวจค้นเรือนจำตรัง เพื่อตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมาย  โดยใน เบื้องต้น ไม่พบสารเสพติด ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด การตรวจค้นเพื่อเป็นการป้องปราม เนื่องจากภายในเรือนจำมีผู้ต้องหาค้ายาเสพติดอยู่หลายราย


นายไพบูลย์  โอมาก  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย  นายภักดี  แก้วเนียม  ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดตรัง  พร้อมเจ้าหน้าที่สนธิกำลังกันทั้งหมด 8 หน่วยงาน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดตรัง  ,ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง ,กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน, ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 435 ตรัง, เจ้าหน้าที่สาธารณสุข, ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ตรัง,ชุดปราบปรามยาเสพติด ภาค 9 และฝ่ายปกครอง รวมประมาณ 201 นาย เข้าทำการตรวจค้นภายในเรือนจำจังหวัดตรัง  เพื่อตรวจหาสิ่งของผิดกฎหมายทั้งอาวุธ ยาเสพติด และโทรศัพท์มือถือ ที่อาจจะมีการลักลอบนำเข้าไปซุกซ่อนอยู่

เนื่องจากปัญหายาเสพติดในปัจจุบันยังเป็นปัญหาสำคัญในการบริหารงานของเรือนจำ และทัณฑสถานทั่วประเทศ  เนื่องจากได้มีกลุ่มผู้ต้องขังที่เป็นผู้ค้ารายสำคัญถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำ พยายามหาช่องทางในการติดต่อกับเครือข่ายยาเสพติดที่อยู่ภายนอกเรือนจำ ในส่วนของเรือนจำตรัง จึงได้มีการสนธิกำลังของเจ้าหน้าที่เข้าทำการตรวจค้น เพื่อเป็นการป้องกันและป้องปรามขบวนการค้ายาเสพติด และต้องการกวาดล้างให้หมดสิ้นไปอย่างเด็ดขาด  เพื่อให้เรือนจำจังหวัดตรังปราศจากสิ่งผิดกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ในการเข้าตรวจค้นดังกล่าว ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่ประการใด