ตรัง ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเครื่องช่วยหายใจ แก่โรงพยาบาลตรัง

ที่โรงพยาบาลตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง นายเทอดศักดิ์  บุณยขจร รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่โรงพยาบาลตรัง โดยมี นายขจรศักดิ์  เจริญโสภา  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลตรัง บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข ร่วมให้การต้อนรับ  นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวรายงานสถานการณ์ และการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง ว่า สถานการณ์โรคติดเชื้อ covid – 19 มียอดสะสมผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 จำนวนทั้งสิ้น 515 ราย ส่งตรวจไม่พบเชื้อ 504 ราย ไม่มีผู้ติดเชื้อยืนยันรายใหม่ (0 ราย) มีผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม 7 ราย และรอผลการตรวจจำนวน 4 ราย โดยจังหวัดตรังปลอดผู้ติดเชื้อ covid – 19 นับถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เป็นระยะเวลา 221 วัน

ในส่วนของจังหวัดตรัง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้พระราชทานงบประมาณจากกองทุนจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจพระราชทานแก่โรงพยาบาลตรัง เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วย covid – 19 และรักษาผู้ป่วยอื่นๆที่มีความจำเป็น โดยก่อนหน้านี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานสิ่งของและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลตรัง อาทิ ชุด PPE หน้ากาก N-95 หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจล พร้อมทั้งได้พระราชทานตู้ความดันลบสำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยติดเชื้อ covid – 19  เทคโนโลยีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย แก่โรงพยาบาลตรังเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วย covid-19 เนื่องจากโรงพยาบาลในจังหวัดภาคใต้เปรียบเสมือนด่านหน้าในการตรวจคัดกรองประชาชนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ อีกทั้งหากสถานการณ์ covid-19 ดีขึ้นแล้วนั้น เครื่องช่วยหายใจดังกล่าวยังสามารถนำไปช่วยชีวิตผู้อื่นได้ในอนาคตอีกด้วย