ตรัง โครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล

เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการ “พาณิชย์ลดราคา ! ช่วยประชาชน” Lot 7   ซึ่งโครงการดังกล่าวลดราคาสินค้ามากถึง 70% เพื่อช่วยเหลือประชาชน พบว่าโครงการดังกล่าวประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น 20-30%

นายขจรศักดิ์  เจริญโสภา  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางสาวสุภากิตติ์  เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง และเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการ “พาณิชย์ลดราคา ! ช่วยประชาชน” Lot 7   ที่ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ และห้างแม็คโคร สาขาตรัง  นโยบายรัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์ นำโดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับภาคเอกชน ประกอบด้วยผู้ผลิต ผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ห้างค้าปลีก ค้าส่งสมัยใหม่ และห้างท้องถิ่น ทั่วประเทศ ลดราคาจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค สูงสุดถึงร้อยละ 70 ภายใต้ชื่องาน “พาณิชย์ลดราคา ! ช่วยประชาชน” LOT 7 ในระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2563 เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ

นางสาวสุภากิตติ์   เกลี้ยงสงค์  พาณิชย์จังหวัดตรัง  กล่าวว่าโครงการ “พาณิชย์ลดราคา ! ช่วยประชาชน” ได้ดำเนินการมาแล้ว 6 ล็อต โดยล็อตที่ 1 ดำเนินการ เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 และได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องถึงล็อตที่ 6 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิต ห้างสรรพสินค้า ห้างโมเดิร์นเทรด ห้างท้องถิ่น ร้านโชห่วย ในการนำสินค้าอุปโภคบริโภค ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน มาลดราคาเป็นพิเศษ โครงการดังกล่าวได้รับผลการตอบรับจากประชาชนเป็นจำนวนมาก    สำหรับโครงการ “พาณิชย์ลดราคา ! ช่วยประชาชน LOT 7” ที่กำหนดจัด ในระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2563 จังหวัดตรังมีห้าง Modern Trade ห้างสรรพสินค้า และห้างท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการ รวม 5 แห่ง  คือ บิ๊กซี เทสโก้โลตัส แม็คโคร ท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ต และห้างซุปเปอร์เชียร์ มีสินค้า ร่วมโครงการฯ 6 กลุ่มสินค้า ดังนี้อาหารและเครื่องดื่ม อาทิ ข้าวสาร ปลากระป๋อง นมพร้อมดื่ม  ลดราคาสูงสุด 53 % อาหารปรุงสำเร็จแช่แข็ง อาทิ กุ้งแช่แข็ง ข้าวผัดปู ลดราคาสูงสุด 50 % ซอสปรุงรส อาทิ น้ำปลา น้ำมันหอย  ลดราคาสูงสุด 63 % ของใช้ประจำวัน อาทิ ผ้าอนามัย ยาสีฟัน  ลดราคาสูงสุด 70 %  ผลิตภัณฑ์ชำระร่างกาย อาทิ สบู่  ครีมอาบน้ำ แชมพู   ลดราคาสูงสุด 70 %  ผลิตภัณฑ์ซักล้าง  อาทิ ผงซักฟอก น้ำยาซักผ้า น้ำยาล้างจาน ลดราคาสูงสุด 70 % จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาจับจ่ายใช้สอยเลือกซื้อสินค้าตามโครงการ “พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน” LOT 7 ดังกล่าว ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังจะตรวจสอบ ติดตาม กำกับดูแล การดำเนินการของห้างฯ ที่เข้าร่วมโครงการฯ และให้ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจน  พบว่าโครงการดังกล่าวประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น 20-30%