สสจ.สุพรรณบุรี จัดกิจกรรม ประกวดMiss Healthy Queen Suphanburi 2020 วันเอดส์โลก

ที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาสุพรรณบุรี นพ.รัฐพล เวทสรณสุธี รองนายแพทย์สาธาณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี (สสจ.)ร่วมกับนายเทิดศักดิ์ จารุจารีต หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.สุพรรณบุรี เปิดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก  พร้อมจัดกิจกรรมประกวดMiss Healthy Queen Suphanburi 2020
เพื่อให้บุคคลกลุ่มนี้ได้มีเวทีแสดงออก และดึงสมาชิกที่แอบแฝงออกมาร่วมทำกิจกรรมกับบุคลากรสาธารณสุข ทำให้ง่ายต่อการควบคุมดูแลโรค โดยมีวัตถุประสงค์หลักให้กลุ่ม MSMชายรักชายและสาวประเภทสอง ให้ความร่วมมือในการดูแลสุขภาพตนเองให้ดีขึ้นและให้ความร่วมมือกับบุคลากรสาธารณสุขในการควบคุมโรคที่เป็นปัญหาต่อไป
การจัดกิจกรรมดังกล่าวนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มประชากรเป้าหมาย เพื่อสื่อสารองค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและปัญหาการติดเชื้อโรคเอดส์ในจังหวัดสุพรรณบุรีต่อไป