ประชาชนชาวสุพรรณบุรี ยังคงเดินทางมาเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. และนายก อบจ. สุพรรณบุรี อย่างต่อเนื่อง พร้อม มาตรการป้องกันโรคไวรัสโควิด 19 อย่างเข้มงวด

บรรยากาศที่ ศาลาอเนกประสงค์บ้านหัวเกา เขตเลือกตั้งที่ 2หน่วยเลือกตั้ง ที่ 16 เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเขตเทศบาล มี 10 หน่วยเลือกตั้ง และบริเวณตลาด อีก 4 หน่วยเลือกตั้ง
ตั้งแต่ช่วงเช้า ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง หน่วยล่ะ 100 กว่าคนทยอยออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง เนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น
และมีมาตรการป้องกันโรคไวรัสโควิด 19 อย่างเข้มงวด ตั้งแต่การวัดอุณหภูมิ หากพบอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซนเซียส  ให้ไปใช้สิทธิ์ที่คูหาลงคะแนนพิเศษ  ซึ่งตั้งแต่ข่วงเช้าจนถึงปัจจุบันไม่พบผู้มีอุณหภูมิสูง ดังกล่าวนอกจากนี้ ยังมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ  และหน้ากากอนามัยเตรียมไว้สำหรับผู้ที่ลืมนำมาจากบ้านด้วย
   ทั้งนี้  ขอเชิญชวนให้ประชาชนเตรียมความพร้อมไปใช้สิทธิเลือกตั้งภายในเวลา 17.00 น.โดยเฉพาะผู้ที่จะต้องเดินทางกลับไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ ควรวางแผนการเดินทาง รวมทั้งเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้) หากไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนก็สามารถใช้บัตรหรือหลักฐานที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน
จังหวัดสุพรรณบุรีมีประชากรกว่า 8 แสนคน มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 668,543 คน มีหน่วยเลือกตั้ง  1,281 หน่วย มีสมาชิกสภาอบจ. จำนวน 30 คน