สุพรรณบุรี สรุปได้ถนนสองสายพร้อมชื่อถนนพร้อมนามสกุล

สุพรรณบุรี สรุปได้ถนนสองสายพร้อมชื่อถนนพร้อมนามสกุล

        ที่ห้องประชุม MC ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผวจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานประชุมพิจารณาการตั้งชื่อถนน “อาทิวราห์” เพื่อเป็นเกียรติแก่นาย อาทิวราห์ คงมาลัย(ตูน บอดี้สแลม) พร้อมด้วย นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี นายธนเสฎฐ์ มาลาวงษ์ หน.สำนักงาน จ.สุพรรณบุรี นายเอก ปทุมรัตน์ ตัวแทน อบต.ไผ่ขวาง ตัวแทนเทศบาลท่าระหัด และตัวแทนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยในที่ประชุมสรุปใช้ถนนเณรแก้ว(ไฟฟ้าเก่า)ทางเข้าห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และเทศบาล ต.ท่าระหัด ให้ตั้งชื่อ อาทิวาราห์ ส่วนถนนเลียบคลองชลประทาน 1 ซ้าย ต.ไผ่ขวาง หน้าบ้านของ ตูน อยู่ในความรับผิดชอบโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา อบต.ไผ่ขวาง และอบต.สนามชัย เนื่องจากได้มีตัวแทนของชาวบ้านได้มากันทั้งสองฝ่าย ต่างฝ่ายก็ได้ยกเอาเหตุผลถนนทั้งสองสายมานำเสนอ นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผวจ.สุพรรณบุรี ได้เสนอแนะให้ใช้ทั้งชื่อและนามสกุล เช่นถนนต่อจากเณรแล้วใช้ชื่อ(อาธิวราห์) ส่วนถนนริมคลองชลประทานไผ่ขวางให้ใช้ชื่อ (ถนนคงมาลัย) ในที่ประชุมต่างเห็นด้วยจึงผลสรุปในวันนี้

 


นายนิมิต กล่าวว่า การประชุมตั้งชื่อถนนฯครั้งนี้ เพียงเพื่อต้องการทำอะไรเพื่อตอบแทนให้กับ ตูน บ้าง และจะทำอย่างไรไม่ให้ในสิ่งที่(ตูน)ทำไปแล้วไม่สูญเปล่า ไม่ใช่เมื่อได้เงินแล้วไปซื้ออุปกรณ์การแพทย์เรียบร้อยก็จบ แต่เราไม่คิดอย่างนั้น แต่เราคิดว่าเราจะทำอะไร ที่เป็นสัญลักษณ์ให้คนได้เกิดจิตสำนึกเห็นว่า ผู้ชายคนนี้ได้ทำอะไร ให้แก่ชาติเมืองไม่ใช่ทำเพราะเขาเป็นคนสุพรรณบุรี เมื่อเราขึ้นป้ายเป็นชื่อถนนไว้ เมื่อคนรุ่นหลังมาเห็นว่าทำไมชื่อถนน อาทิวราห์ แต่ถนนดังกล่าวเกิดจากสิ่งที่เขาทำ ดังนั้นคนที่เห็นก็จะกระตุ้นตัวเองว่านี้คือสิ่งที่คนชื่อนี้ทำ จะได้นำไปสอนลูกหลานให้ทำตาม อันนี้คือเครื่องเตือนใจ แต่เราไม่ได้ทำชื่อถนนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับ ตูน แต่ทำชื่อถนนขึ้นมาเพื่อปลุกจิตสำนึกให้คนไทยทั้งหมด ได้นึกถึงสิ่งที่ ตูน ทำ และสิ่งที่ตัวเองควรจะต้องทำ อะไรยังไงให้กับสังคมบ้าง
ทั้งนี้ ผลการประชุมเป็นไปได้ด้วยดี ทำให้มีถนนเพิ่มขึ้นอีกเส้น ซึ่งเป็นถนนเชิงท่องเที่ยวคือถนนคงมาลัย บริเวณ ต.ไผ่ขวาง หน้าบ้านของ(ตูน) ซึ่งถนนเส้นนี้มี ความเป็นมาตั้งแต่รากเหง้าต้นตระกูล(คงมาลัย)ของ(ตูน) เพราะฉะนั้นถนนตรงนี้ เป็นถนนเก่าแก่ที่(ตูน)ใช้ชีวิตมาตั้งแต่เด็กๆและมีประวัติความเป็นอีกมากมาย จึงถือว่าได้ประโยชน์ เมื่อดำเนินการเสร็จ ก็คงจะเป็นเรื่องของกิจกรรมที่จะต้องทำต่อไป เพราะจริงแล้วถนนสายดังกล่าวถือว่าเป็นถนนสายวัฒนธรรมที่เก่าแก่ เป็นแหล่งวัฒนธรรมที่มีความยั่งยืน


นายนิมิต กล่าวเพิ่มเติมว่า ส่วนบริเวณถนนเณรแก้วที่ตั้งชื่อว่า ถนนอาทิวราห์ จะเป็นถนนที่จะกระตุ้นจิตสำนึกของคนรุ่นต่อๆไปว่าจะต้องทำความดี เมื่อเห็นป้ายต้องรำลึกถึงคุณงามความดีของตูน และทำความดีแบบ (ตูน) ไม่ใช่เมื่อ (ตูน) เสื่อมสลายไปตามกาลเวลา ก็จะไม่มีคนทำแบบนี้อีก จะเห็นได้ว่าหลักสูตรหนังสือสอนให้คนทำความดี แต่ปัจจุบันนี้มีคนทำความดีสักเท่าไหร่ ดังนั้นป้ายชื่อดังกล่าวจะสอนคนว่าเมื่อเห็นแล้วนึกคุณงามความดีของ(ตูน) ไม่ต้องให้ใครมาสอน เมื่อเห็นป้ายแล้วรู้เลยว่าตัวเองต้องทำความดี นี้คือวัตถุประสงค์ในการตั้งชื่อถนน