“สนามกีฬาพื้นบ้านอนุรักษ์ไก่ชน”ตำบลทุ่งหลวง เปิดเป็นทางการแล้ว เจ๊เปิ้ล-กำนันเล็ก การันตี

วันที่ 17 ธันวาคม 2560 เมื่อเวลาดี 09.49 น.วันที่ 16 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา นายนภินทร ศรีสรรพางค์ อดีต สว. และ สส. จังหวัด ให้เกียรติเป็นประธานเปิด สนามกีฬาพื้นบ้านอนุรักษ์ไก่ชน หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหลวงอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยมี นายเล็ก แก้วพรายตา กำนันตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ และ นางบุษราภรณ์ อินเสวก (เจ้เปิ้ล) นายสนามและผู้บริหาร ให้การต้อนรับ

พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก นางประนอม คลังทอง วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี นายนรเศรษฐ์ เรืองพยุงศักดิ์ นายกเทศบาลตำบล ทุ่งหลวง พ.ต.อ.ชาลี สร้อยสุมณฑา นายสมพร พึ่งแย้ม ปศุสัตว์อำเภอปากท่อ นายสุทิน จักรเพ็ชร รองนายก เทศบาลตำบล ทุ่งหลวง นายบุญเรือง พันธ์ฟัก กำนันตำบลหนองกระทุ่ม และแขกผู้มีเกียรติทั้งในพื้นที่ใกล้เคียงในตำบล ตำบลใกล้เคียง และในจังหวัดราชบุรี มาร่วมในพิธี รวมทั้งผู้นิยมกีฬาชนไก่ ร่วมนำไก่ชนตัวเก่งมาร่วมเปรียบ และร่วมชนจำนวนมาก เพื่อชิงรางวัล

กีฬาชนไก่ ถือเป็นกีฬาพื้นบ้านอย่างหนึ่งของคนไทย เป็นกาลเล่นพื้นบ้านของคนไทยอีกแขนงหนึ่ง ที่มีมาแต่ยาวนานแต่โบราณ เป็นที่นิยมชมชอบของผู้เลี้ยงไก่ชน สังคมเกษตรกรรม เป็นกิจกรรมสันทนาการกิจกรรมหนึ่ง หรือจะเรียกว่า เป็นจารีตประเพณีสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันของคนในชุมชนหมู่บ้าน ต่างบ้างต่างเมือง รวมทั้งขยายวงเป็นอาชีพและธุรกิจสร้างรายได้ทั้งจากการเพราะเลี้ยง การปรับปรุงสายพันธ์ ทั้งเป็นไก่เพื่อการกีฬาและเป็นการบริโภค ในส่วนของสนามกีฬาพื้นบ้านอนุรักษ์ไก่ชน ก็เป็นจุดการค้าขายของพ่อค้าแม่ค้าคนในชุมชนมาค้าขายอาหารเครื่องดื่ม สร้างรายได้ ได้ด้วย

สำหรับสนามกีฬาพื้นบ้านอนุรักษ์ไก่ชน ตำบลทุ่งหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหลวงอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี บริหารงานโดย นายเล็ก แก้วพรายตา กำนันตำบลทุ่งหลวงอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี และ เจ๊เปิ้ล ไซเลจ อาหารวัวนม วัวขุน สนามจะเปิด ทุกนัดตามวันที่กฎหมายกำหนดอนุญาต ผู้นิยมกีฬาชนไก่ สามารถติดต่อสอบถามโปรแกรมล่วงหน้าได้ที่ หมายเลข 089-836-2457, 087-070-1047 และ 089-224-6658.