นครปฐม ขอความร่วมมือสถานประกอบการอย่าทอดทิ้งแรงงานต่างด้าว และให้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขโดยเคร่งครัด

นครปฐม ขอความร่วมมือสถานประกอบการอย่าทอดทิ้งแรงงานต่างด้าว และให้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขโดยเคร่งครัด

นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ได้สั่งการให้หน่วยงานต่างๆ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว โดย นายแพทย์ สามารถ ถิระศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ได้นำทีมออกตรวจติดตาม คัดกรองในจุดต่างๆ โดยเฉพาะจุดที่มีความเสี่ยง และมีชุดปฏิบัติการที่บูรณาการหน่วยงานต่างๆ ออกตรวจเข้มสถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าว ให้ X-Ray ในทุกพื้นที่ โดยมีนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเครือข่ายในพื้นที่ร่วมกันดูแลพี่น้องประชาชน

นอกจากนี้ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้สำรวจ ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการทุกแห่ง เพื่อจัดระบบแรงงานทุกประเภท และทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการไม่ให้เกิดความตระหนก จนเป็นเหตุให้ไล่แรงงานต่างด้าวออกจากงาน ซึ่งส่งผลให้แรงงานต่างด้าวมีการเคลื่อนย้ายหรือหลบหนี จะทำให้การควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำได้ยาก ทั้งนี้ขอให้สถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวดูแลแรงงาน จัดระบบความปลอดภัยด้านสาธารณสุข และดำเนินการตามมาตรการป้องกันการควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อให้แรงงานต่างด้าวสามารถทำงานอยู่ในพื้นที่ต่อไปได้

ทั้งนี้ต้องขอความร่วมมือจากชาวนครปฐมทุกคนให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ล้างมือบ่อยๆ ทำความสะอาดพื้นผิวและอุปกรณ์ที่มีการสัมผัสบ่อยๆ เว้นระยะห่าง หรือหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบุคคลอื่น และใช้แพลตฟอร์มไทยชนะ ในการเข้า-ออกสถานที่สาธารณะ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม-ข่าว