สุพรรณบุรี ประชุมผ่านระบบ Video Conference เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์อุบัติเหตุในพื้นที่

วันนี้( 3 ม.ค.64) ที่ห้องประชุมพลายแก้ว ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี  นายชูชีพ พงษ์ไชย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จังหวัดสุพรรณบุรี

และร่วมประชุม Video Conference เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์อุบัติเหตุในพื้นที่ โดยมีนายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในการประชุม แถลงข่าวรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564  พร้อมขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการลดปัจจัยเสี่ยงด้านความเร็ว โดยให้เพิ่มด่านตรวจความเร็วในถนนสายหลัก และสายรอง/ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด ไม่สวมหมวกนิรภัย และไม่คาดเข็มขัดนิรภัย /ดื่มแล้วขับ และให้ความสำคัญในการเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุบริเวณที่เป็นทางร่วมทางแยก

สำหรับสถิติข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในวันที่ 2 มกราคม 2564 (วันที่ 5)เกิดอุบัติเหตุ  จำนวน 9 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ  จำนวน  9  คน เป็นชาย 6 คน หญิง 3 คน สะสม วันที่ 29 ธ.ค.63-2 ม.ค.64 เกิดอุบัติเหตุ  42 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ   39 คน เป็นชาย  31 คน หญิง  8 คน และมีผู้เสียชีวิต 4 ราย เป็นชาย 3 ราย และหญิง 1 ราย