ตรัง ผู้ประกอบการขายของฝากเห็นด้วยกับโครงการคนละครึ่ง

ผู้ประกอบการขายขนมเค้กและของฝากจังหวัดตรัง เห็นด้วยกับโครงการคนละครึ่งของรัฐบาล  แต่ขอให้เพิ่มระยะเวลาในการใช้จ่ายของโครงการเนื่องจากการกำหนดระยะเวลาประมาณ 3 เดือนค่อนข้างที่จะเร็วเกินไป

นายสาธิต   วงศ์สัมพันธ์  ผู้ประกอบการร้านขนมเค้กและของฝาก ร้านเค้กรสเลิศ  กล่าวว่า จากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชน ตามโตรงการคนละครึ่ง นั้นเป็นโครงการที่ดีและเห็นด้วยกับรัฐบาล  จะมีการเก็บตกและจะมีผู้ที่ได้รับสิทธิ์อีกกว่าล้านคน ในวันที่ 20 มกราคมนี้ ทั้งนี้โครงการคนละครึ่งนั้นส่งผลดีกับผู้ประกอบการและประชาชนที่ลงทะเบียน ซึ่งประชาชนสามารถจับจ่ายสินค้าได้ครึ่งราคา เฉพาะร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ร้านค้าก็ให้ความร่วมมือมาลงทะเบียนกันอย่างคึกคัก นับว่าสร้างได้สู่รากหญ้าอย่างแท้จริง แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ทำให้ธุรกิจด้านการท่องเที่ยว และการจำหน่ายสินค้าของฝากปรับตัวลดลงอย่างมาก และการแพร่ระบาดในรอบที่สองนั้นก็ยิ่งทำให้สถานการณ์แย่ลง ประชาชนงดการเดินทางมาท่องเที่ยว เนื่องจากเมื่อเดินทางมาแล้วก็ต้องมีการกักตัวอีก 14วัน โดยเฉพาะจากผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง  ในขณะที่ประชาชนที่ไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็ไม่ค่อยเดินทางออกนอกจังหวัด เนื่องจากเกรงว่าเมื่อเดินทางแล้วจะติดเชื้อโควิด -19 ก็ยิ่งส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและการจำหน่ายขนมเค้กรวมไปถึงของฝากด้วย

นอกจากนี้วัตถุดิบที่นำมาผลิตขนมเค้ก โดยเฉพาะเนยและมาการีน มีการปรับราคาเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากมีผลจากปัญหาปาล์มน้ำมัน ที่เป็นวัตถุดิบที่จะนำมาผ่านการบวนการที่จะผลิตออกมานั้น ไม่สมดุลกันจึงทำให้มีเนยและมาการีนมีการปรับเพิ่มขึ้นอีก 6-7 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งทางผ็ประกอบการขนมเค้กยังไม่มีการปรับราคาขึ้นแต่อย่างใด เพราะเกรงจะกระทบต่อประชาชนผู้บริโภค โดยหวังแต่เพียงว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19จะดีขึ้นโดยเร็ว ส่วนการปรับตัวของผู้ประกอบการนั้น แทบจะไม่ต้องมีการปรับตัวเองเลยเนื่องจากการที่ไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมา อาจะมีการลดกำลังผลิตลง เพื่อไม่ให้ประสบปัญหาการขาดทุนหากขายไม่หมด