นายกเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จุดคัดกรอง

ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ได้ออกตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จุดคัดกรองและผู้ประกอบการร้านค้า ในตลาดสดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ และผู้มาใช้บริการที่ให้ความร่วมมือที่จะช่วยกันลดการแพร่เชื้อโควิด  โดยการทำตามมาตรการที่ทางราชการกำหนดตรวจวัดไข้ แอลกอฮอล์ล้างมือ ใส่แมสทุกคน

หลังจากนั้นได้ออกเยี่ยมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้ประกอบการในตลาดที่สุ่มตรวจเพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อ ผู้บริโภค ที่ตลาดพอเพียง ปั๊ม ปตท. กับ นาย สรชัด  สุจิตต์ สส.สุพรรณบุรี พรรคชาติไทยพัฒนา เชื่อมั่นว่าหากทุกฝ่ายให้ความร่วมมือกัน เราจะฝ่าพันวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดี

ด้านนายสรชัด สุจิตต์ สส.สุพรรณบุรี พรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวว่าได้ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ขยายวงกว้าง เพื่อตรวจหาเชื้อ COVID-19 สุ่มคัดกรองเชิงรุกทั้ง 10 อำเภอ สองพี่น้อง ดอนเจดีย์ หนองหญ้าไซ ศรีประจันต์ ฯลฯ เป้ารวมทั้งจังหวัด 6000 ราย เพื่อสร้างความปลอดภัยให้ทุกคน ขอบคุณทีมงานสาธารณสุขทุกท่านและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนที่ทำงานกันอย่างเต็มที่