ตรัง รถพระราชทานเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย ตรวจหาเชื้อในโรงงานไม้ยางพารา

สำนักงานธารณสุขจังหวัดตรัง ประสานขอรถพระราชทาน BIOSAFTY  MOBILE UNIT รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย  ที่โรงงานไม้ยางพารา หลังจากที่มีการสุ่มตรวจแรงงานต่างชาติและพบว่าที่โรงงานไม้ยางพบแรงงานต่างชาติติดเขื้อโควิด’-19จำนวน 2 คน ซึ่งการขอรถพระราชทาน BIOSAFTY  MOBILE UNIT รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย มาตรวจนั้นก็เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชุมชนที่อยู่โดยรอบโรงงานไม้ยางพารา

ที่โรงงานไม้ยางพารา บริษัท  วู้ดเวอร์ค  จำกัด  ตำบลหนองช้างแล่น  อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังประสานขอรถพระราชทาน BIOSAFTY  MOBILE UNIT รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย มาตรวจเจ้าหน้าที่  พนักงาน คนงานชาวไทยและแรงงานต่างชาติ โดยมอบหมายให้โรงพยาบาลห้วยยอดทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรถพระราชทาน BIOSAFTY  MOBILE UNIT รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย   ในการเก็บตัวอย่างน้ำลายของเจ้าหน้าที่  พนักงาน คนงานชาวไทยและแรงงานต่างชาติ  เพื่อนำไปตรวจหาเชื้อโควิด -19 หลังจากที่ผ่านมามีการสุ่มตรวจและพบแรงงานต่างชาติ 2 คน ติดเชื้อโควิด -19 ทางเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบว่าติดเชื้อได้อย่างไร เนื่องจากแรงงานต่างชาติทำงานอยู่ที่โรงงานไม้ยางพาราและไม่ได้เคลื่อนย้ายออกนอกพื้นที่แต่อย่างใด

ทั้งนี้นางสาวปัญจกัลยา  เหลือเทพ  ผู้จัดการฝ่ายธุรการ บริษัท  วู้ดเวอร์ค  จำกัด บอกว่าจะทำการหาเชื้อเจ้าหน้าที่ พนักงาน คนงานชาวไทยและคนงานชาวต่างชาติทั้งหมด  ซึ่งมีทั้งหมด 530 คน เป็นแรงงานต่างชาติ จำนวน 200 คน  การตรวจหาเชื้อนั้นจะรู้ผลตรวจภายใน 2 วัน สำหรับการตรวจนั้นหากพบมีผู้ติดเชื้ออีกก็จะได้ดำเนินการกักตัวและสอบสวนที่มาของโรคท้นที่ และยืนยันว่าแรงงานต่างชาติไม่ได้เคลื่อนย้ายออกนอกพื้นที่ตั้งแต่การแพรระบาดของโควิด-19 ในรอบแรกแล้ว ทางโรงงานปฏิบัติตามคำสั่งโดยไม่มีการเคลื่อนย้ายแรงงานแต่อย่างใด อีกทั้งการตรวจนั้นก็เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบโรงงาน อีกทั้งขณะนี้ทางโรงงานไม้ยางพาราได้หยุดทำการผลิตชั่วคราว เพื่อดำเนินการตรวจสอบให้แล้วเสร็จก่อน ส่วนแรงงานต่างชาติที่ติดเชื้อ 2 คนนั้นได้นำตัวไปรักษาแล้วและกักตัวผู้ที่เกี่ยวข้องอีก 15 คน เมื่อวันที่ 16 มกราคมที่ผ่านมา โดยทาง บริษัท  วู้ดเวอร์ค  จำกัด ที่มีสาขาอยู่ 10 สาขา มีความยินดีและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่ในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน