ตรัง ทหารฉีดพ่นสารเคมีฆ่าเชื้อแหล่งท่องเที่ยว

นายอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ขอความร่วมมือจากกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง  ฉีดพ่นสารเคมีไฮโดรเจนเเปอร์ออกไซด์ ฆ่าเชื้อบริเวณถ้ำเลเขากอบ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง  เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และมีการทำความสะอาดทั่วบริเวณ ในการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางมาท่องเที่ยว

นายสำคัญ   อรทัย  นายอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ขอความร่วมมือจาก พ.อ.เฉลิมพล   เทโหปการ  ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์  ในการตรัง  ฉีดพ่นสารเคมีไฮโดรเจนเเปอร์ออกไซด์ ฆ่าเชื้อบริเวณถ้ำเลเขากอบ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดตรัง อีกทั้งไทม์ไลน์ของชายคนหนึ่งที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้เดินทางมาท่องเที่ยวสถานที่ดังกล่าว เมื่อวันที่ 2 มกราคม ที่ผ่านมา   ซึ่ง พ.อ.เฉลิมพล   เทโหปการ  ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ได้สั่งการให้ ร.อ.นิพล   สุขศรีราช  นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน  นำชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน( ขุนอาสา 411 ) กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 และจิตอาสา ฉีดพ่นสารเคมีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ฆ่าเชื้อที่ถ้ำเลเขากอบ อำเภอห้วยยอด

ทั้งนี้นายนายสำคัญ   อรทัย  นายอำเภอห้วยยอด ได้นำจิตอาสาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากอบ ,อาสาสมัครสาธารณสุข ,เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล มาช่วยกันทำความสะอาดบริเวณสถานที่ท่องเที่ยว ในขณะทหารได้ทำการฉีดพ่นสารเคมีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ บริเวณราวจับ  บริเวณร้านค้า เรือที่ใช้รับนักท่องเที่ยว และพ่นภายในถ้ำ  เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19  และเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่อเงที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดตรัง