นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ชวนอุดหนุนเกษตรกรเลี้ยงกุ้งสุพรรณบุรี ต่อยอดตลาดพืชผลเกษตร

นายศรีธรรม ราชแก้ว นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี เปิดเผยว่าได้จัดตลาดกุ้งสุพรรณบุรี ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งนำมาจำหน่ายโดยตรง มีทั้งกุ้งก้ามกรามตัวผู้ขนาด 10-11 ตัว/กก. ในราคา 330 บาท และกุ้งขนาดอื่นๆในราคาถูก ซึ่งขายโดยเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งโดยตรง ได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนอย่างดี ทั้งนี้เป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคและโอกาสของเกษตรกรผู้ผลิต  รวมทั้งได้จัดให้มีตลาดพืชผลทางการเกษตร จำหน่ายทุกวันที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองฯ

นายศรีธรรม กล่าวต่อว่าที่ผ่านมา เกษตรกรบ่อกุ้งได้รับผลกระทบอย่างมาก ทำให้ต้องชะงักเรื่องการตลาด จึงได้หาทางออกให้ขายตามพื้นที่ต่างๆ  เพื่อให้เกษตรกรนำกุ้งมาขายในราคาหน้าบ่อ เพื่อขายให้คนในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี รวมถึงผู้ที่ผ่านไปผ่านมา ได้รับประทานกุ้งราคาถูกจากผู้เลี้ยงโดยตรง และยังเป็นการผลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส สร้างตลาดให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งชาวสุพรรณบุรี

ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งต้องทำควบคู่กัน ทั้งด้านเศรษฐกิจและสุขภาพของพี่น้องประชาชน   ขอยืนยันว่ากุ้งสุพรรณบุรีปลอดภัยแน่นอน มีประมงจังหวัดและประมงอำเภอเข้าตรวจถึงบ่อกุ้ง พร้อมหนังสือรับรองว่ากุ้งมาจากบ่อไหน เจ้าของเป็นใคร จากนั้นเกษตรกรเจ้าของบ่อต้องไปตรวจว่าติดโควิด-19 หรือไม่ เมื่อได้ใบแพทย์รับรองว่าไม่ติดเชื้อโควิด-19 แล้ว จึงสามารถมาร่วมขายในพื้นที่ที่เปิดได้ ถือเป็นกระบวนการเชิงรุก เพื่อบล็อกกลุ่มเสี่ยงอีกด้วยด้วย