จังหวัดสุพรรณบุรีเปิดจุดให้บริการ one stop service พร้อมกันทั้ง 10 อำเภอเพื่อรับลงทะเบียนประชาชนที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือพิเศษ

ที่ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนวัดดอนกำยาน จังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้นายชูชีพ พงษ์ไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยสำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชนที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือพิเศษที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

“เราชนะ” เน้นให้ความช่วยเหลือประชาชนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและต้องการได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น พิการ สูงอายุ ฯลฯ โดยความร่วมมือแบบภาคีเครือข่ายระหว่างกระทรวงมหาดไทย (อำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พม. อบจ. อบต. ฯลฯ) กับกระทรวงการคลัง ผ่านคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดจุดให้บริการ one stop service ครอบคลุมทั้ง 10 อำเภอ

นายชูชีพ พงษ์ไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า จนถึงขณะนี้โครงการเราชนะของจังหวัดสุพรรณบุรี มีประชาชนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและต้องการได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษเข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น 13,000 กว่าราย  มียอดการใช้จ่ายทำให้มีเงินหมุนเวียนในจังหวัดประมาณ 1,055.8 ล้านบาท มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ 26,528 ร้านค้าครอบคลุมทั้งจังหวัดสุพรรณบุรี

ทั้งนี้ คาดว่าสามารถรองรับความต้องการของประชาชนที่จะเข้าร่วมโครงการเราชนะได้ครบถ้วนระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 – 5 มีนาคม 2564