📣ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอ่างทอง แต่งไทยผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทำบุญเมืองอ่างทอง 📣

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 06.30 .นายขจรเกียรติ  รักพานิชมณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานจัดงานทำบุญเมืองอ่างทองโดยมี นางปิติมา  รักพานิชมณี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอ่างทอง  นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงศึกษาธิการ นายวิศว ศะศิสมิต  อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายสุชน  ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอวิเศษชัยชาญ คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารสถานศึกษา เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ชมรมรักษ์วิเศษชัยชาญ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม วัดม่วงตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

จากมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบวันที่ 9 มิ. ให้ถือว่ามาตรการส่งเสริมสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบให้กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการจัดทำและเสนอมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยต่อคณะรัฐมนตรี โดยมีสาระสำคัญ คือ ให้ถือว่ามาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยเป็นนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ข้าราชการ ประชาชน แต่งกายด้วยผ้าไทยตามความเหมาะสมของท้องถิ่นเพิ่มขึ้นหรือ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน และให้ทุกกระทรวงพิจารณาจัดทำมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย นั้น จังหวัดอ่างทองได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในการสวมใส่ผ้าไทย และรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทย ผ่านกิจกรรมสำคัญอย่างต่อเนื่อง เช่นทำบุญเมืองอ่างทองในครั้งนี้ เพื่อรำลึกถึงพระคุณของบรรพบุรุษผู้กล้า ผู้อาสา และเสียสละแห่งแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ และส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ต่อไป

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ นางปิติมา  รักพานิชมณี  ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอ่างทอง ได้สวมผ้าบาติกลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจิตรกรรมไทยบาติก อำเภอป่าโมก ร่วมกับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านขวาง อำเภอวิเศษชัยชาญ  และใช้กระเป๋าจักสานหวายไม้ไผ่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ผลิตโดยกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงออกแบบลายมัดหมี่พระราชทานช่างทอผ้า เป็นของขวัญปีใหม่ ชื่อลายผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯที่ทุกลวดลายเปี่ยมไปด้วยความหมาย อาทิ ลาย S หมายถึง Sirivannavari สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ลาย S จำนวน 10 แถว หมายถึงพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  ลายเชิงผ้ารูปหัวใจ หมายถึงความรักที่พระองค์มีต่อประชาชนชาวไทยทุกคน = Eternal Love เพื่อเป็นการจุดประกายความคิดในการพัฒนาลวดลายผ้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้มีความร่วมสมัย สามารถก้าวสู่ระดับสากลเพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืน

ในการนี้นายทินกร  บุญเงิน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง ร่วมกิจกรรมสวมใส่ผ้าไทย ในกิจกรรมดังกล่าว