รมว.อว.ลงพื้นที่เยี่ยมชมฐานการผลิตอุตสาหกรรมรถยนต์ บริษัทโชคนำชัย ที่สุพรรณบุรี

รมว.อว.ลงพื้นที่เยี่ยมชมฐานการผลิตอุตสาหกรรมรถยนต์ บริษัทโชคนำชัย ที่สุพรรณบุรี เตรียมเสนอแผนสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมระดับสูงแบบครบวงจร

วันนี้(1 มี.ค.64) ที่ห้องประชุมบริษัทโชคนำชัย  ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะ ลงพื้นที่บริษัทโชคนำชัย และ บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด เพื่อเยี่ยมชมฐานการผลิตอุตสาหกรรมรถยนต์

พร้อมกล่าวชื่นชม คนไทยที่มีความสามารถสู้กับนานาประเทศได้อย่างดี แต่ยังขาดเรื่องระบบการบริหารจัดการ ซึ่ง อว.จะต้องจัดทำแผนที่ได้มาตรฐานและคุณภาพเพื่อแข่งขันญี่ปุ่นและจีน และชื่นชอบการนำดีมานเป็นตัวตั้ง ทำให้เราสามารถสร้างแบรนด์ระดับโลกได้ ซึ่งสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)ต้องเขียนแผนว่ารัฐบาลจะเข้ามาช่วยสนับสนุนได้อย่างไร โดยเน้นเรื่องของประโยชน์สาธารณะ และขอฝากให้มหาวิทยาลัย มีหลักสูตรวิศวกรรมการผลิตด้วย

ซึ่งอว. พร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของบริษัทฯ อย่างเต็มกำลัง เนื่องจากเป็น บริษัท ของคนไทย ที่จะช่วยพลิกโฉมการทำนวัตกรรมของประเทศสู่เชิงพาณิชย์อย่างแท้จริง ช่วยให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง ยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมเดิม รวมถึงสร้างให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ ทั้งในและต่างประเทศ อันจะนำไปสู่การเป็นประเทศแห่งนวัตกรรม ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่      ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ทั้งนี้ นายนำชัย สกุลฎ์โชคนำชัย ประธานกลุ่มบริษัทโชคนำชัยและบริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ได้สนับสนุนให้นักศึกษาที่เข้ามาเรียนรู้ด้านวิศวกรรมระดับสูงแบบครบวงจรตั้งแต่การออกแบบ การผลิตและการตลาดจึงอยากให้ภาครัฐ สนับสนุนงบประมาณแก่นักศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต