นครปฐม จัดงานถนนวัฒนธรรม ชุมชนพื้นถิ่น เพื่อสร้างรายได้หลังจากได้รับผลกระทบจากโรคโควิด

นครปฐม จัดงานถนนวัฒนธรรม ชุมชนพื้นถิ่น เพื่อสร้างรายได้หลังจากได้รับผลกระทบจากโรคโควิด

จังหวัดนครปฐม จัดงานถนนวัฒนธรรม ชุมชนพื้นถิ่น โดยผู้ประกอบการจากชุมชนคุณธรรมทุกอำเภอ นำผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทยมาสาธิตและจำหน่าย สร้างรายได้หลังได้รับผลกระทบโควิด-19

วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2564 ที่ดูบัว คาเฟ่ ตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเปิดงานถนนวัฒนธรรม ชุมชนพื้นถิ่น จังหวัดนครปฐม ตามโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 -21 มีนาคม 2564

ดร.สุดารัตน์ พงศ์อัมพรไกวัล วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จากสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ที่เริ่มคลี่คลาย จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม กระทรวงวัฒนธรรม เล็งเห็นถึงปัญหาเรื่องปากท้องของประชาชนเป็นสำคัญ จากรายได้ที่ลดลง เนื่องจากเข้าสู่สภาวะวิถีบริโภคต่ำ การส่งออก การท่องเที่ยวหยุดชะงัก ในขณะที่การใช้จ่ายทุกอย่างเป็นไปตามปกติ จึงได้จัดงานถนนวัฒนธรรม ชุมชนพื้นถิ่นจังหวัดนครปฐม ภายใต้โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขึ้น โดยใช้มิติด้านวัฒนธรรมมาขับเคลื่อนงานโครงการฯ ดังกล่าว ซึ่งได้นำผู้ประกอบการจากชุมชนคุณธรรมทุกอำเภอในจังหวัดนครปฐม นำผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทยมาสาธิตและจำหน่าย เพื่อให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพียงพอในการดำรงชีพ และพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงต่อไป

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม-ภาพ/ข่าว