ตรัง ปล่อยแถวระดมกำลังกวาดล้างช่วงสงกรานต์

ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง สนธิกำลังร่วม ปล่อยแถวระดมกำลังกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ เน้นกลุ่มเป้าหมายสำคัญ ได้แก่ อาวุธปืน อาวุธสงคราม ยาเสพติด บ่อนการพนัน ควบคู่กับการป้องกันโควิด- 19

ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง  พล.ต.ต.สันทัด  วินสน  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกำลังกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเล็งเห็นถึงความสำคัญของเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีวันหยุดต่อเนื่องกันหลายวัน ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อเยี่ยมเยียนบุพการีและเครือญาติ ตลอดจนเดินทางท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก เพื่อให้การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย และการดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจราจร การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตำรวจภูธรจังหวัดตรังจึงได้จัดให้มีการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมขึ้นโดยได้ประกอบกำลังจากหน่วยตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดตรังหน่วยตำรวจนอกสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดตรังเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ประกอบด้วย  สถานีตำรวจภูธรทุกแห่งในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดตรัง  กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดตรัง  พิสูจน์หลักฐานจังหวัดตรัง  กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 435  ตำรวจทางหลวงตรัง   ตำรวจท่องเที่ยว  ตำรวจน้ำ  ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตรัง กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตรัง  กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดตรังที่ 1   ป้องกันจังหวัดตรัง  สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง และ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายสำคัญ ได้แก่ อาวุธปืน อาวุธสงคราม และยาเสพติด ให้มีผลการปฏิบัติเป็นรูปธรรม

 

พล.ต.ต.สันทัด  วินสน   ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง  มาตรการการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย และการอำนวยความสะดวกการจราจรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมความผิดเกี่ยวกับการพนัน โดยเฉพาะบ่อนการพนันที่มีผู้เล่นตั้งแต่ 20 คนขึ้นไปในบริเวณสถานที่เดียวกันหรือใกล้เคียงกันหรือต่อเนื่องกัน  ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยให้มีการปิดล้อมตรวจคันพื้นที่ชุมชน – หมู่บ้านทั้งในพื้นที่ชายแดน พื้นที่ตอนใน และเขตชุมชนเมือง ที่เป็นแหล่งแพร่ระบาด แหล่งพักและกระจายยาเสพติด ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง เน้นการสืบสวนจับกุมขบวนการลักลอบ นำพาแรงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย  ความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด การลักลอบเปิดเว็บไซต์ หรือสื่ออินเทอร์เน็ต เพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนัน อาวุธปืน และยาเสพติดและอื่นๆ รวมถึงมาตรการดูแลด้านการท่องเที่ยว ป้องกันโควิด-19 โครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ หากประชาชนเดินทางออกไปท่องเที่ยวตามจังหวัดต่างๆ  ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง พร้อมดำเนินงานป้องกันและปราบปราม ควบคู่ไปกับการป้องกันโควิด-19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์