ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-มองโกเลียต้อนรับเอกอัครราชทูตประเทศมองโกเลีย ประจำประเทศไทย เชื่อมความสัมพันธ์ ด้านอารยธรรมการท่องเที่ยว ที่สุพรรณบุรี

นายอนุศักดิ์ คงมาลัย สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-มองโกเลีย ให้การต้อนรับ มร.ทูมูร์ อามาร์ซานา เอกอัครราชทูตประเทศมองโกเลีย ประจำประเทศไทย และ นายคำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา ในโอกาสเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่ จังหวัดสุพรรณบุรี ในช่วงสถานการณ์โควิด 19

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว ซึ่งประเทศไทยโดยเฉพาะสุพรรณบุรี มีชื่อเสียงมากด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนการเชื่อมโยงแหล่งอารยธรรมทวารวดีเมืองโบราณอู่ทองกับมองโกเลีย โดยนายอนุศักดิ์กล่าวว่า แม้ขณะนี้จะอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID 19) แต่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศยังคงต้องเดินหน้าต่อไป โดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยว

ซึ่งถือเป็นรายได้หลักของประเทศ จึงได้มีการหารือกับเอกอัครราชทูตประเทศมองโกเลีย ประจำประเทศไทย ถึงแนวทางการแลกเปลี่ยนการท่องเที่ยวแบบบอลลูนระหว่างไทยกับมองโกเลีย ซึ่งที่ผ่านมาทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมาโดยตลอด ซึ่งเชื่อมั่นว่าการท่องเที่ยว แบบ New Normal ระหว่าง 2 ประเทศจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอน

 

ด้าน มร.ทูมูร์ อามาร์ซานา เอกอัครราชทูตประเทศมองโกเลีย ประจำประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่าชาวมองโกเลียชอบและเดินทางมาเที่ยว ประเทศไทยเป็นจำนวนมากในทุกๆปีที่ผ่านมา ซึ่งหากนักท่องเที่ยวชาวไทยจะไปในช่วงฤดูหนาว จะมีทิวทัศน์ที่ สวยงามมาก

ส่วนคนมองโกเลียมีอัธยาศัยดีและยินดีให้การต้อนรับนักท่องเที่ยว แต่อาจเป็นเพราะระยะทางที่ห่างไกลและการเดินทางที่ยังไม่สะดวก เท่าที่ควร เนื่องจากไม่มีเที่ยวบินตรงระหว่างสองประเทศ และแหล่งท่องเที่ยวของมองโกเลียยังไม่เป็นที่รู้จัก สำหรับคนไทย ซึ่งจากนี้ไปต้องร่วมมือกันขับเคลื่อนแนวทางการแลกเปลี่ยนกลุ่มนักท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ คณะฯ ได้ศึกษาดูงาน ที่วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร / ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง /วัดพระศรีรัตน์มหาธาตุ/พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี/ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตเละจิตวิญญาณชาวนาไทยหรือนาเฮียใช้/การฝึกปั้นดินและเผาเซรามิก เป็นของที่ระลึก /การออกกำลังกายสวนสุขภาพเท้าเปล่า ที่ดาราปุระ วังยางรีสอร์ต อำเภอศรีประจันต์