อบจ.ตรัง พร้อมช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์

อบจ.ตรัง พร้อมอำนวยความสะดวกและเตรียมความพร้อมในการออกช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564

นายโชคดี คีรีกิ้น และนายจารึก ทองหนัน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตรัง ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง


โดยศูนย์รักษาความปลอดภัยฯ มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ปฏิบัติหน้าที่ ระหว่างวันที่ 10 – 16 เมษายน 2564 พร้อมรถกู้ชีพ รถกู้ภัย รถน้ำเอนกประสงค์ และรถบริการซ่อมฉุกเฉินไว้คอยบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตลอด 24 ชั่วโมง (รถกู้ชีพ กู้ภัย ให้บริการเฉพาะช่วงเวลา 08.00 – 17.00 น.) โดยใช้แนวทางการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมด้วย เพื่อรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารประจำจังหวัดตรัง สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว และบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆของจังหวัดตรังเพื่อป้องกันและลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว