อบจ.สุพรรณบุรี เดินหน้า ปฏิบัติการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส อย่างต่อเนื่อง

วันนี้ (วันที่ 20 เมษายน 2564) นายบุญชู  จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีภูวฤณ  ภูริธรจินดา สมาชิกสภา อบจ.สุพรรณบุรี เขตอำเภอสามชุก

นำเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) จากกองพัฒนาชนบท ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในเขตพื้นที่อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

 

             จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ในพื้นที่อำเภอสามชุกได้ตรวจพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่จำนวนเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับที่ผ่านมามีการเดินทางไปมาของบุคคลในและนอกพื้นที่เป็นจำนวนมาก

ทางอำเภอสามชุกจึงขอความอนุเคราะห์ให้ อบจ.สุพรรณบุรี ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณโรงพยาบาล​สามชุกและโรงเรียนบรรหาร- แจ่มใสวิทยา 6 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป