สสจ.สุพรรณบุรี แจ้งจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วย COVID-19 โรงพยาบาล และ Hospitel และสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19

วันนี้(26 เม.ย.64)  นพ.วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี  เปิดเผยข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2564 เวลา 16.00 น. ว่า รพศ.เจ้าพระยายมราช มีห้อง Mod. AIR  จำนวน 10 เตียง /ห้อง solate  จำนวน  48 เตียง /รพ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 มีห้อง Mod. AIR  จำนวน 1 เตียง  /รพ.อู่ทอง มีห้อง Mod. AIR  จำนวน 4 เตียง /ห้อง solate  จำนวน 2 เตียง/รพ.เดิมบางนางบวช 6 (หญิง 3 ชาย 3)มีห้อง Mod. AIR  จำนวน 1 เตียง /ห้อง solate  จำนวน  1 เตียง/รพ.บางปลาม้า รับผู้ป่วยเด็ก พร้อมญาติ = 2มีห้อง Mod. AIR  จำนวน 10- เตียง /ห้อง solate  จำนวน  – เตียง/รพ.ศรีประจันต์ มีห้อง Mod. AIR  จำนวน 1 เตียง /ห้อง solate  จำนวน  – เตียง/รพ. ด่านข้าง มีห้อง Mod. AIR  จำนวน 1เตียง /ห้อง solate  จำนวน  3 เตียง /รพ.ตอนเจดีย์ มีห้อง Mod. AIR  จำนวน 1 เตียง /ห้อง solate  จำนวน  2 เตียง / รพ.สามชุก มีห้อง Mod. AIR  จำนวน 1 เตียง /ห้อง solate  จำนวน  – เตียง  /และรพ.หนองหญ้าไช มีห้อง Mod. AIR  จำนวน 2 เตียง /ห้อง solate  จำนวน  1 เตียง  รวม มีห้อง Mod. AIR  จำนวน 22 เตียง /ห้อง solate  จำนวน  56 เตียง

 

สำหรับ Cohort ward รพศ.เจ้าพระยายมราช มีจำนวน – เตียง ใช้ไป – เตียง/รพ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 มีจำนวน 26 เตียง ใช้ไป 14 เตียง  / รพ.อู่ทอง มีจำนวน 28 เตียง ใช้ไป 11 เตียง  /รพ.เดิมบางนางบวช 6 (หญิง 3 ชาย 3)มีจำนวน 17 เตียง ใช้ไป  8 เตียง  /รพ.บางปลาม้า มีจำนวน 10 เตียง ใช้ไป 8 เตียง  /รพ.ศรีประจันต์ มีจำนวน 24 เตียง ใช้ไป 6 เตียง  /รพ. ด่านข้าง มีจำนวน – เตียง ใช้ไป – เตียง  /รพ.ตอนเจดีย์ มีจำนวน – เตียง ใช้ไป 1- เตียง  /รพ.สามชุก มีจำนวน 2 เตียง ใช้ไป 2 เตียง  /มีจำนวน  เตียง ใช้ไป  เตียง  /มีจำนวน  เตียง ใช้ไป  เตียง  /และรพ.หนองหญ้าไช มีจำนวน – เตียง ใช้ไป – เตียง

สำหรับสถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดสุพรรณบุรี วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 5 ราย รวมยอดจำนวนที่พบเชื้อสะสม 211 ราย และรักษาหายแล้ว 102 ราย คงเหลือกำลังรักษาอีก 109 ราย ทั้งนี้ ได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบและให้คำแนะนำตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด โดยขอให้คำนึงถึงความเสี่ยงต่อการติดโรคอย่างเคร่งครัด