ผู้ว่าฯสุพรรณบุรี ตรวจความพร้อมโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยและผู้ที่เข้าข่ายเฝ้าระวัง โรคโควิด 19

ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ศูนย์การศึกษาอำเภอเดิมบางนางบวช ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นายเอกภพ จันทร์เพ็ญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี และนายชาญยุทธิ์ นันทสุทธิวารี หัวหน้างานปฏิบัติการโครงการสุพรรณบุรี ปตท.สผ.ตรวจดูความเรียบร้อยการจัดตั้ง รพ.สนามแห่งแรกของจังหวัดสุพรรณบุรี

โดยนายณัฐภัทร เปิดเผยว่าเนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา หรือ Covid 19 ในจังหวัดสุพรรณบุรีมีสถานการณ์รุนแรงขึ้นจึงทำให้มีผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นส่งผลให้โรงพยาบาลที่รองรับผู้ป่วยไม่เพียงพอที่จะรองรับผู้ป่วย

ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นเพื่อรองรับผู้ป่วยและผู้ที่เข้าข่ายเฝ้าระวัง ในการนี้ปตท.สผ.โครงการพีทีทีอีพี 1 มอบผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน หมอน และ ปลอกหมอน จำนวน 100 ชุดแก่ โรงพยาบาลสนามแห่งแรกของจังหวัดสุพรรณบุรี โดย อบจ.เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอาทิ ค่าสาธารณูปโภค ค่าอาหาร ของโรงพยาบาลสนาม เป็นต้น นอกจากนี้ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ยังได้สนับสนุนฟูกที่นอนอีกจำนวน 104 ผืนด้วย

ทั้งนี้ปัจจุบัน จ.สุพรรณบุรี มีเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 160 เตียง มีผู้ป่วย รักษาอยู่ 116 ราย คงเหลือเตียงที่ยังใช้ได้ จำนวน 44 เตียง