สุพรรณบุรี จัดสรรวัคซีนป้องกันไวรัส covid-19 ครั้งที่ 3 แก่บุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุขและผู้ปฏิบัติงานด่านหน้า กว่า 4,000 โดส

วันนี้(30 เมย.64)จังหวัดสุพรรณบุรีได้รับการจัดสรร วัคซีนชิโนแวต (Sinovac)ป้องกันไวรัส  covid-19  ครั้งที่ 3 รวม 4,400 โดส ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุขและผู้ปฏิบัติงานด่านหน้า จำนวน 2,200 คน  และคาดว่าจะได้รับการจัดสรร วัคซีน ป้องกันไวรัส  covid-19  ครั้งที่ 4  เดือนมิถุนายน 2564 สำหรับประชาชน 260,002 ราย ประกอบด้วย บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 6,878 รายอสม. 15,162 ราย  ผู้ป่วยโรคประจำตัวอายุ 18 -59 ปี จำนวน 62, 944 ราย ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 1 5 5, 5 1 4 ราย ชื่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 3,151 ราย และประชาชนกลุ่มเสี่ยง 16,363 ราย

โดยในครั้งนี้ นายปรีชา ทองคำ  และนายชูชีพ พงษ์ไชย  รองผู้ว่าราชการ จ.สุพรรณบุรีรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส  covid-19  เข็มแรกพร้อมกับ บุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุขและผู้ปฏิบัติงานด่านหน้า ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช  อ.เมืองสุพรรณบุรี และจะฉีดเข็มที่ 2 วันที่ 21 พฤษภาคม 2564

 

       

 

สำหรับผู้ที่ประสงค์รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด 19 สามารถจองผ่านแอพพิเคชั่น หมอพร้อม หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลใกล้บ้าน หรือ อสม.ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป/