อุตุฯสุพรรณบุรี เตือนเกษตรกร ผู้เลี้ยงสัตว์ และสัตว์น้ำ ระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายพายุฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรง ในระยะนี้

นายสมนึก สวนดอกไม้  ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี เปิดเผยว่าระยะนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และฝนตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะในภาคเหนือซึ่งอาจมีน้ำไหลหลาก เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าวโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งขณะฟ้าคะนอง และไม่ควรเข้าใกล้สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณาสูงๆ ขณะลมแรง รวมทั้งควรเก็บของขึ้นสู่ที่สูง และผูกยึดอุปกรณ์เครื่องใช้ให้มั่นคงแข็งแรงเพื่อป้องกันน้ำพัดพา

คำแนะนำสำหรับการเกษตรในภาคกลาง  ในช่วงวันที่ 5 – 9 พฤษภาคม  2564  จะมีพายุฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งและไม่ควรเข้าใกล้สิ่งปลูกสร้างที่    ไม่แข็งแรง ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณาสูง ๆ ขณะลมแรง ระยะนี้อากาศแปรปรวน เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็วนัก เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทันอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย ส่วนเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำ หลังจากฝนตกควรเปิดเครื่องตีน้ำเพื่อป้องกันน้ำแยกชั้นรวมทั้งไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อโดยตรง เพราะจะทำให้สภาพน้ำเปลี่ยน สัตว์น้ำปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอ และเป็นโรคได้ง่าย

ทั้งนี้        เนื่องจากสภาวะอากาศอากาศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  การทราบสภาวะอากาศล่วงหน้าจึงเป็นประโยชน์แก่เกษตรกร