จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เนื่องในวันคล้ายวันบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวันฉัตรมงคล ประจำปี 2564

จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เนื่องในวันคล้ายวันบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวันฉัตรมงคล ประจำปี 2564

วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 ที่ศาลากองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เนื่องในวันคล้ายวันบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวันฉัตรมงคล ประจำปี 2564 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ และประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้งช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในยามที่โลหิตขาดแคลน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ได้ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี สภากาชาดไทย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะตั้งแต่วันที่ 28 เมษายนที่ผ่านมา ขณะนี้มีผู้บริจาคโลหิตแล้ว จำนวน 436 ยูนิต ดวงตา 53 ราย และอวัยวะ 52 ราย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม – ภาพ/ข่าว