คณะกรรมการโรคติดต่อสุพรรณบุรี แจ้งจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วย COVID-19 โรงพยาบาล และ Hospitel และสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19

วันนี้ (8 พ.ค.64) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยข้อมูล รายงานสถานการณ์การใช้เตียงประจำวันที่  7 พฤษภาคม 2564 เวลา 16:00 น จำนวนเตียงทั้งหมด 202  เตียง. มีผู้ป่วย covid -19. ทั้งหมด 161 คน คิดเป็นร้อยละ 79.70  ของ จำนวนเตียงทั้งหมด  คงเหลือเตียงพร้อมให้บริการ 28  เตียง และจะมีการจำหน่ายผู้ป่วยในวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 จำนวน 3 คน   และเมื่อจำแนกผู้ป่วยตามระดับความความรุนแรง ดังนี้

1 ระดับ asymptomatic  อาการเล็กน้อย จำนวน 46  คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 ของผู้ป่วยทั้งหมด

  1. ระดับ mild อาการปานกลาง จำนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 49.70 ของผู้ป่วยทั้งหมด

3.ระดับ moderate อาการบรรเทา จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 11.80 ของผู้ป่วยทั้งหมด

4.ระดับ severe อาการรุนแรงจำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 9.93 ของผู้ป่วยทั้งหมด

             ด้าน Local Quarantine Suphanburi แห่งที่ 2 ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 18.00 น. จำนวนห้องพักทั้งหมด 38 ห้อง พักใช้เพื่อทำลายเชื้อ 8 ห้อง ใช้ได้ทันที 2 ห้อง ขณะที่ Local Quarantine Suphanburi แห่งที่ 1 อยู่ระหว่างการปรับปรุงส่วน โรงพยาบาลสนาม รพ. สนาม ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศูนย์การศึกษาอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี หรือศูนย์ห่วงใยคนสุพรรณบุรี เตรียมพร้อมรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง

 

ขณะที่ สถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดสุพรรณบุรี วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 5 ราย รวมยอดจำนวนที่พบเชื้อสะสมระรอกใหม่ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 ถึงปัจจุบัน 328 ราย และรักษาหายแล้ว 190 ราย คงเหลือกำลังรักษาอีก 170 ราย เสียชีวิตสะสม 1 ราย              ทั้งนี้  หากต้องการปรึกษาสุขภาพ COVID-19 สอบถามได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 035-454066 เวลาราชการ และ 081-9865-617 /081-9428-882 08.30-22.00 น.