พ่อเมืองสุพรรณบุรี เร่งลงทะเบียน 5 แสน 6 หมื่นคนฉีดวัคซีน

นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป สุวรรณประทีป ผวจ.สุพรรณบุรี เปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับวัคซีน ว่ากำลังจะนำส่งเข้ามา บางส่วนอยู่ที่สุพรรณบุรีแล้ว คือยี่ห้อซิโนแวค ส่วนตัวที่จะเข้ามาใหม่ คือแอสตราเซเนกา โดยทางกระทรวงสาธารณสุขรับรองว่าวันที่ 7 มิ.ย.64 จะต้องเริ่มฉีดให้ได้ตามเป้าหมาย ซึ่งวัคซีนดังกล่าวทยอยมาเรื่อยๆ สำหรับเป้าหมายของ จ.สุพรรณบุรี จะฉีดประมาณ 560,000 คน หรือไม่ต่ำกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ ของจำนวนประชากรทั้งหมด โดยมีเป้าหมายฉีดวันละประมาณ 8,000 คน นี้คือแผนการฉีด

ส่วนเรื่องการเตรียมการ พี่น้องประชาชนชาวสุพรรณบุรี ที่ประสงค์จะฉีดวัคซีน สามารถสมัครได้โดยตรงที่ รพ.สต.ใกล้บ้าน สาเหตุเกิดจากกลัวไม่ทันเป้าหมาย จากเดิมต้องแจ้งความประสงค์ที่ รพ.ประจำอำเภอ จึงต้องขยายพื้นที่ที่สามมารถคีย์ข้อมูลได้ที่ รพ.สต. และเพื่ออำนวยความสะดวก ได้พุดคุยกับนายวัฒนา ยั่งยืน ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้ซักซ้อมทำความเข้าใจกับนายอำเภอ เพื่อให้พี่น้องประชาชน ที่ประสงค์จะฉีดวัคซีน สามารถไปแจ้งได้ที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเดินทางมาที่ รพ.สต.หรือสามารถแจ้งได้ 2 ที่ คือที่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และ รพ.สต.

อย่างไรก็ตามอยากให้จะให้การลงทะเบียนฉีดวัคซีนเสร็จภายในวันที่ 30 พ.ค.64 เพราะวันเริ่มฉีดคือ 7 มิ.ย.ที่จะต้องเริ่มฉีด เมื่อได้ข้อมูลมาครบจะได้จัดคิวว่าใครจะฉีดก่อนฉีดหลัง จะได้มีการเตรียมตัวล่วงหน้าในการที่จะมารับวัคซีน โดยเบื้องต้นจะไปฉีดไปตามโรงพยาบาล หรือตามสถานที่อื่นที่เหมาะสมไม่แออัด โดยกำหนดเป้าหมาย 8 พันคน ต่อวันจะกระจายใน 10 รพ.ของสุพรรณบุรี สรุปว่าใน 70 วันจะต้องฉีดให้ได้ตามที่กำหนดไว้

ส่วนวันนี้ ศูนย์ปฏิบัติการฯ COVID – 19 จังหวัดสุพรรณบุรี  แถลงสถานการณ์ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่  5 ราย ดังนี้

รายที่ 375 ชายไทย อายุ 83 ปี ต.สนามชัย อ.เมืองฯ มีประวัติเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง กรุงเทพฯ ร่วมกับผู้ป่วยฯ ต.สนามชัย อ.เมืองฯ (ตรวจฯ เนื่องจากเป็นผู้สัมผัสร่วมบ้าน)รายที่ 376 เด็กชายไทย อายุ 9 ปี ต.สนามชัย อ.เมืองฯรายที่377  เด็กชายไทย อายุ 9 เดือน ต.สนามชัย อ.เมืองฯรายที่ 376-377 สัมผัสผู้ป่วยฯ ต.สนามชัย อ.เมืองฯ (ตรวจฯ เนื่องจากเป็นผู้สัมผัสร่วมบ้าน)รายที่ 378 ชายไทย อายุ 41 ปี ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง สัมผัสผู้ป่วยฯ กรุงเทพฯ (ตรวจฯ เนื่องจากมีอาการป่วย (PUI)รายที่ 379 หญิงเมียนมา อายุ 29 ปี ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง สัมผัสผู้ป่วยฯ ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง (ตรวจฯ ระหว่างกักตัวที่บ้าน)