ตรัง CPF มอบผลิตภัณฑ์ให้โรงพยาบาลตรัง

ซีพีเอฟ มอบอาหารพร้อมทาน ในโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด -19 โดยมอบให้กับโรงพยาบาลสนาม ของโรงพยาบาลตรัง โดยมอบผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทาน 1,400 แพ็ค

ที่โรงพยาบาลตรัง  นายประทิว  แก้วกล่ำ  รองกรรมการผู้จัดการซีพีเอฟ  และคณะ  นำผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทาน ในโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด -19  โดยมอบให้กับโรงพยาบาลสนาม ของโรงพยาบาลตรัง  ซึ่งมีแพทย์หญิงธิติมา  ศิริมาตยาพันธุ์  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรมสาขาศาสตร์ฟื้นฟู)หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ  เป็นตัวแทนรับมอบ  ทั้งนี้ซีพีเอฟ  ได้ตระหนักถึงการแพร่ระบาดของโควิด -19   ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน รวมไปถึงแพทย์และพยาบาล  ที่ทำการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อ และผู้ป่วยเฝ้าระวังที่มาพักเฝ้าดูอาการที่โรงพยาบาลสนาม ทำให้แพทย์และพยาบาล มีความลำบากในการออกไปรับประทานอาหาร เนื่องจากต้องเฝ้าดูแลผู้ป่วย  การมอบผลิภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทานเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารรถช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี  สำหรับการมอบผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานให้กับโรงพยาบาลสนามของโรงพยาบาลตรังนั้น ได้มอบผลิตภัณฑ์ เช่น ข้าวอบธัญพืชและไก่, ข้าวน้ำพริกอกไก่, บะหมี่เป็ดย่างโฟร์ซีซั่นส์, เกี๊ยวกุ้งตราซีพี, เกี๊ยวกุ้งต้มยำ ตราซีพีและข้าไก่เทอริยากิ จำนวน 1,400 แพ็ค

แพทย์หญิงธิติมา  ศิริมาตยาพันธุ์  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรมสาขาศาสตร์ฟื้นฟู)หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพได้กล่าวขอบคุณทางซีพีเอฟ ที่มอบอาหารพร้อมทานให้กับทางโรงพยาบาลตรัง ถือว่าเป็นการช่วยเหลือได้มาก ในขณะนายประทิว  แก้วดล่ำ  รองกรรมการผู้จัดการซีพีเอฟ  กล่าวว่าทางซีฟีเอฟ มีความยินดีและต้องการที่จะช่วยเหลือโรงพยาบาลสนามในทุกๆแห่ง โดยเฉพาะแพทย์และพยาบาล ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่โรงพยาบาลสนาม ต้องปฏิบัติหน้าที่มากกว่าแพทย์และพยาบาลทั่วไป อีกทั้งต้องเฝ้าระวังตัวเองมากเป็นพิเศษอีกด้วย ทางซีพีเอฟ พร้อมให้การช่วยเหลือและสนับสนุนอย่างเต็มที่ หากโรงพยาบาลสนามต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อประสานงานได้ทันที