คณะกรรมการโรคติดต่อสุพรรณบุรี แจ้งจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วย COVID-19 โรงพยาบาล และ Hospitel และสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19

วันนี้( 15 พ.ค.64) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยข้อมูลสถานการณ์การใช้เตียงประจำวันที่  14 พฤษภาคม 2564 เวลา 16:00 น จำนวนเตียงทั้งหมด 220  เตียง. มีผู้ป่วย covid -19. ทั้งหมด 110 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00  ของ จำนวนเตียงทั้งหมด คงเหลือเตียงพร้อมให้บริการ 97  เตียง    เมื่อจำแนกผู้ป่วยตามระดับความความรุนแรง ดังนี้

1 ระดับ asymptomatic   ไม่แสดงอาการจำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 20.91 ของผู้ป่วยทั้งหมด

  1. ระดับ mild อาการเล็กน้อย จำนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 52.73 ของผู้ป่วยทั้งหมด

3.ระดับ moderate อาการปานกลาง จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18 ของผู้ป่วยทั้งหมด

4.ระดับ severe อาการรุนแรง จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 8.18 ของผู้ป่วยทั้งหมด

 

        ส่วน Local Quarantine Suphanburi แห่งที่ 2 ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 18.00 น. จำนวนห้องพักทั้งหมด  38 ห้อง พักใช้เพื่อทำลายเชื้อ 1 ห้องใช้ได้ 9 ห้อง ขณะที่ Local Quarantine Suphanburi แห่งที่ 1 อยูระหว่างการปรับปรุง

สำหรับสถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดสุพรรณบุรี วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 4 ราย รวมยอดจำนวนที่พบเชื้อสะสมระรอกใหม่ ระหว่าง 1 เมษายน 2564 ถึงปัจจุบัน 356 ราย และรักษาหายแล้ว 262ราย คงเหลือกำลังรักษาอีก 121 ราย เสียชีวิตสะสม 6 ราย

ทั้งนี้  ขอเชิญชวนประชาชนที่มีอายุเกิน 18 ปี สามารถลงทะเบียนการจัดสรรวัคซีน  ได้ที่ อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ รพ.สต.ใกล้บ้านเพื่อความสะดวกรวดเร็วและเป็นไปตามขั้นตอน

ซึ่งขณะนี้ สุพรรณบุรี มียอดรวมการขึ้นทะเบียนและนัดฉีดวัคซีนทั้งหมด ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 จำนวน  24,888 คนอย่างไรก็ตาม หากต้องการปรึกษาสุขภาพ โควิด-19 สอบถามได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-454066 เวลาราชการ และ 081-9865-617 /081-9428-882 08.30-22.00 น.