นครปฐม สมุนไพรวังพรม บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ 207,000 บาทให้ รพ.สามพราน

บริษัท สมุนไพรวังพรม จำกัด  โดยนายวุฒิชัย  วังพรม รองนายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิงบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์  รวมมูลค่า  207,000 บาท  ประกอบด้วย ชุดอุปกรณ์PAPR จำนวน 4ชุด ราคา152,000บาท และ เครื่องวัดความดันสอดแขน จำนวน1เครื่องราคา55,000บาทโดยมีนายแพทย์ ทินกร ชื่นชม รองนายแพทย์สาธารณสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามพราน ร่วมด้วยนางพัชรี เกสรบุญนาค รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามพรานและแพทย์พยาบาล ร่วมรับมอบ เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์โรคระบาด โควิด-19

ซึ่งชุดอุปกรณ์ PAPR ชนิดนี้ผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้อย่างมากคือ  หมอแผนกวิสัญญีและ ศัลยแพทย์ที่ทำการผ่าตัดทางเดินระบบหายใจ หู คอ จมูก ศัลยแพทย์ที่เกี่ยวข้องด้านหลอดลมและปอด เพราะ มีความเสี่ยงสูงที่ต้องสัมผัสผู้ป่วยที่มีเชื้อโควิด-19 ซึ่งเวลาที่หมอทำการผ่าตัดจะใช้เวลานานหลายชั่วโมงการสวมหน้ากาก N95 ต่อเนื่องเป็นเวลานาน หน้ากากที่สวมกระชับแน่นทำให้มีความรู้สึก อึดอัด วิงเวียนศีรษะได้ ทำให้ไม่สามารถผ่าตัดต่อไปได้

เครื่องวัดความดันสอดแขน มีประโยชน์ เพื่อใช้วัดค่าความดันโลหิต อัตราการเต้นของชีพรจรที่ต้องการความ สะดวกรวดเร็วแม่นยำ และสามารถพิมพ์ผลได้ โดยการสอดแขนเข้า เครื่องวัดพร้อมกดปุ่มเพียงปุ่มเดียวก็สามารถวัดผลได้ และสามารถ คัดกรองผู้ป่วยที่มีอัตราการเต้นของหัวใจไม่สม่ำเสมอได้