จ.สุพรรณบุรี รับมอบมอบชุด PPE จำนวน 500 ชุด ให้บุคคลากรทางการแพทย์ และข้าวสารหอมปทุม 5 กก.จำนวน 900 ถุง ให้ผู้ขาดแคลนในจังหวัดสุพรรณบุรี

วันนี้(18 พ.ค.64)ที่บริเวณหน้ามุข ศาลากลาง จ.สุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการ จ.สุพรรณบุรี  พร้อมด้วย นายปรีชา  ทองคำ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี   รับมอบมอบชุด PPE จำนวน 500 ชุด ให้บุคคลากรทางการแพทย์ สุพรรณบุรีและข้าวสารหอมปทุม 5 กก.จำนวน 900 ถุง ให้ผู้ขาดแคลนในจังหวัดสุพรรณบุรี จากพล.อ.ท.อนันตชัย-พรพิมล แก้วศรีงาม  บจก.เอกชัย สาลี่สุพรรณ พร้อมด้วย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวสุพรรณบุรี พนง.บจก. เอกชัยสาลี่สุพรรณฯและเพื่อน ๆและผู้ใจบุญ ร่วมบริจาค

  โดย นายพิสิฏฐ์ ช่างผาสุข ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า ในส่วนของภาคเอกชน เราอยากจะช่วยภาครัฐในการต่อสู้กับโควิด 19 และเป็นกำลังใจให้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามี รพ.สนาม จึงจำเป็นต้องมีวัสดุอุปกรณ์ต่างๆอีกมายมายอะไรที่พวกเราสามารถช่วยเหลือได้เราก็จะช่วยอย่างเต็มกำลัง นอกจากนี้ ในส่วนของผู้ประกอบการที่ทำเรื่องท่องเที่ยว เรื่องอาหาร  ได้มีการรวมตัวกันประกอบอาหารกล่องส่งให้บุคคลากรทางการแพทย์ ที่ รพ.เจ้าพระยายมราช อย่างต่อเนื่อง

          อย่างไรก็ตาม ขอฝากถึงพี่น้องประชาชนทุกคนที่มีอายุเกิน 18 ปี ขอให้ลงทะเบียนวัคซีนโควิด 19 ซึ่งมีหลายช่องทาง ทั้ง อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ รพ.สต.ใกล้บ้าน เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ทำให้การระบาดของโรคนี้ลดลง