คณะกรรมการโรคติดต่อสุพรรณบุรี แจ้งจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วย COVID-19 โรงพยาบาลสนามและ Hospitel และสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19

วันนี้ (22 พ.ค.64) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยข้อมูลสถานการณ์การใช้เตียงประจำวันที่  21  พฤษภาคม 2564 เวลา 16:00 น จำนวนเตียงทั้งหมด 233  เตียง. มีผู้ป่วย covid -19. ทั้งหมด 68 คน คิดเป็นร้อยละ 29.18  ของ จำนวนเตียงทั้งหมด คงเหลือเตียงพร้อมให้บริการ 156 เตียง  รพ.สนาม 100 เตียง   เมื่อจำแนกผู้ป่วยตามระดับความความรุนแรง ดังนี้
1 ระดับ ไม่แสดงอาการจำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 14.71 ของผู้ป่วยทั้งหมด
2. ระดับ อาการเล็กน้อย  จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 35.29 ของผู้ป่วยทั้งหมด
3.ระดับ อาการปานกลาง จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ  29.41 ของผู้ป่วยทั้งหมด
4.ระดับ อาการรุนแรง จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 20.59 ของผู้ป่วยทั้งหมด
        ส่วน Local Quarantine Suphanburi แห่งที่ 2 ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 18.00 น. จำนวนห้องพักทั้งหมด   38 ห้อง
 ใช้ได้ทันที 5 ห้อง ขณะที่ Local Quarantine Suphanburi แห่งที่ 1 อยู่ระหว่างการปรับปรุง
        สำหรับสถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดสุพรรณบุรี วันนี้มีผู้ติดเชื้อจำนวน 3 ราย รวมยอดจำนวนที่พบเชื้อสะสมระรอกใหม่ ระหว่าง 1 เมษายน 2564 ถึงปัจจุบันจำนวน 379 ราย และรักษาหายแล้ว 355 ราย คงเหลือกำลังรักษาอีก 70 ราย เสียชีวิตสะสม 7 ราย
ทั้งนี้  ขอเชิญชวนประชาชนที่มีอายุเกิน 18 ปี สามารถลงทะเบียนการจัดสรรวัคซีน  ได้ที่ อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ รพ.สต.ใกล้บ้านเพื่อความสะดวกรวดเร็วและเป็นไปตามขั้นตอน
ซึ่งขณะนี้จำนวนผู้ลงทะเบียนขอรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 19.00 น.มียอดรวมสะสม 260,323 คน คิดเป็นร้อยละ 45.71 อย่างไรก็ตาม หากต้องการปรึกษาสุขภาพ โควิด-19 สอบถามได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-454066 ในวัน และเวลาราชการ และ 081-9865-617 /081-9428-882  เวลา 08.30-22.00 น.