AIS สานต่อภารกิจ AIS 5G “เชื่อมต่อ ช่วยเหลือ เพื่อคนไทย” หนุนภารกิจฉีดวัคซีน COVID-19 จัดเต็มศักยภาพสัญญาณเครือข่ายอันดับ 1 และบริการดิจิทัลเต็มรูปแบบ อำนวยความสะดวกบุคลากรทางการแพทย์และคนไทย

สำหรับภารกิจการฉีดวัคซีน COVID-19 นับว่าเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายหลักของประเทศในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยหนึ่งในปัจจัยหลักที่สำคัญยิ่งในภารกิจดังกล่าว คือ เครือข่ายสื่อสาร เพื่อช่วยให้ภารกิจสำคัญของบุคลากรทางการแพทย์ลุล่วงตามเป้าหมายการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน   AIS จึงเดินหน้าอยู่เคียงข้างการทำงานของภาคสาธารณสุข ในภารกิจสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับคนไทย ผ่านการสนับสนุนศักยภาพสัญญาณเครือข่าย 5G, 4G และ Free WIFI

นายประวิตร จิตรปัญญา หัวหน้างานปฏิบัติการภูมิภาคภาคกลาง  บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส  กล่าวว่าการฉีดวัคซีน COVID-19 ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยนับว่าเป็นภารกิจเร่งด่วนที่จะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้เร็วที่สุด ทำให้จุดบริการฉีดวัคซีนเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจนี้  เครือข่ายสื่อสารจึงยังคงเป็นหัวใจสำคัญอันจะทำให้การทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ลุล่วงตามเป้าหมายการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชน  โดย AIS ได้ดำเนินการเข้าติดตั้งระบบ Internet พร้อมทั้งเครือข่าย AIS 5G, 4G ที่จะช่วยอำนวยความสะดวก ในระบบการจัดคิว  เชื่อมโยงตรวจสอบฐานข้อมูลพร้อมด้วยการจัดเก็บทะเบียนประวัติการฉีดวัคซีนของประชาชนของทีมแพทย์และภาคสาธารณสุขให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว เต็มประสิทธิภาพ รวมถึงให้บริการ AIS Free WIFI เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของทุกค่ายได้สื่อสารระหว่างรออย่างสะดวกเต็มที่

โดยจุดบริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนในพื้นที่ภาคกลาง ที่เอไอเอส ได้เข้าไปติดตั้งเครือข่ายและสนับสนุนประกอบไปด้วย หอประชุมสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา.นครปฐม , โรงพยาบาลพระจอมเกล้า .เพชรบุรี ,โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา, ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ลพบุรี และศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สระบุรี

ทั้งนี้การทำงานของทีม AIS ยังคงเดินหน้า เชื่อมต่อ ช่วยเหลือ เพื่อคนไทย อย่างเต็มความสามารถ ซึ่งทีมงานวิศวกร และพนักงาน AIS ทุกคน ถือเป็นหน้าที่สำคัญสูงสุดที่จะส่งต่อคุณภาพเครือข่ายที่ดีที่สุดในภารกิจนี้ด้วยเช่นกัน เพราะวัคซีนคือคำตอบที่จะทำให้เราก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน