โควิดหยุดไม่อยู่.!! ททท.ตาก ร่วมวางแผนตีฆ้องท่องเที่ยวเชิงเกษตร

 

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมสายประทีป  ศาลากลางจังหวัดตาก   นายจริยาทร สูหู่ ผอ.ททท. สำนักงานตาก ร่วมกับสำนักงานจังหวัดตาก และเกษตรจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมวางแผนการส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร  ในกลุ่มพื้นที่อำเภอแม่สอด อำเภอพบพระ และอำเภอแม่ระมาด