สุพรรณบุรี เปิดศูนย์พักคอย(community isolation ) ประจำอำเภอสองพี่น้อง แห่งแรกของ จ.สุพรรณบุรี รองรับผู้ป่วยไวรัสโควิด-19

บ่ายวันนี้ (14 ก.ค.64) นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดศูนย์พักคอย (community isolation) ประจำอำเภอสองพี่น้อง ขนาด 100 เตียง

ที่ วัดรางสะแกสูงมนต์นิมิตศิริธรรม ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อรองรับผู้ป่วยไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอสองพี่น้อง  พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีรับมอบเงินบริจาค จากชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอสองพี่น้อง โดยกำนัน ปิยพจน์ เกียรติชูสกุล จำนวน 100,000 บาท/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสองพี่น้อง โดยนายรังสิต กลิ่นสุข นายก อบต.บ้านช้าง จำนวน 207,119 บาท/นางวิภารัตน์ มหาดำรงค์วัฒน์ ตัวแทนกาชาดและแม่บ้านมหาดไทย จำนวน 13,000 คน/นายแพทย์ศุภฤทธิ์ เฮงคราวิทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 และนางปภัสรา เตชะไพบูลย์ ในนามภาคเอกชนโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอสองพี่น้อง ได้เปิดบัญชีรับบริจาค ผ่านทางบัญชี “ทานน้ำใจสู้ภัย covid อำเภอสองพี่น้อง” ในการจัดตั้งศูนย์พักคอย

       ทั้งนี้  จังหวัดสุพรรณบุรี มีนโยบายให้ทุกอำเภอจัดตั้งศูนย์พักคอยอำเภอละ 1 แห่ง เพื่อรองรับผู้ป่วยไวรัสโควิด-19 ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นทางจังหวัด

จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสิ่งของและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อผู้ป่วย Home Isolation อาทิ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตัล ปรอทวัดไข้แบบดิจิตัล เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว และอาหารแห้งต่าง ๆ สามารถส่งสิ่งของเหล่านี้มาได้ที่ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 โดยระบุว่า “บริจาคสิ่งของเพื่อผู้ป่วย Home Isolation”